Sorg

Introduktion til foredragsrækken om sorg, efteråret 2017

Når WHO’s 11. revision af diagnosemanualen ICD til næste år træder i kraft, vil også kompliceret sorg formodentlig være blandt diagnoserne.

Dette er der nogen, som glæder sig over, da de håber, det vil medføre, at en særlig gruppe mennesker kan blive mere synlige for systemet og få anerkendt deres ret til hjælp og behandling, og at sorg nu i større grad vil blive adskilt fra depression.

Andre finder det derimod betænkeligt, at sorg nu gøres til en diagnose, og at vi har fået indrettet et system, hvor ens problemer skal sættes ind i en psykopatologisk ramme, for at man kan få hjælp.

I forlængelse af dette og af forårets foredragsrække Diagnosekultur og menneskelig forskellighed, vil vi i efteråret afholde en række foredrag om sorg: Som eksistentielt vilkår, noget vi lever med versus som noget vi skal håndtere, behandles for og noget vi forventes at komme os over indenfor en bestemt tidsramme.

Både sorgen ved vores nærtståendes død – når vi mister mennesker med særlig betydning for os, mennesker vi elsker og holder af. Men også sorgen ved andre eksistentielle tab – som det at miste sig selv, miste mening, fysisk førlighed, frihed, værd, fællesskab, tillid, tro, håb, kærlighed.

Vi får besøg af psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod, psykolog og specialist i psykoterapi Helene Grau samt psykolog Cathrine Kingo.

Der kan ses videoer og læses mere om hvert af foredragene i undermenuerne eller via klik på foredragsholdernes navne ovenfor.

Rul til toppen