Ole Vedfelt: En Guide til Drømmenes Verden

Foredrag afholdt mandag d. 18. marts 2013

En Guide til drømmenes verden. Ti kerneegenskaber ved drømme og deres betydning for det praktiske drømmearbejde.

På baggrund af sine mangeårige studier og erfaringer med drømmearbejde, indkredser Ole Vedfelt ti kerneegenskaber” ved drømme, som alle er underbygget af den viden om drømme der foreligger i dag – terapeutisk, naturvidenskabeligt og spirituelt. Hver af de ti kerneegenskaber giver anledning til praktisk anvendelige arbejdsmåder i forhold til drømme.

Med udgangspunkt i sin seneste bog ”Din guide til Drømmenes Verden”, introducerer han hermed en ny teori og metode, som samler og videreudvikler temaerne fra centrale værker i hans produktion: Drømmenes dimensioner, Bevidsthed samt Ubevidst intelligens.

OLE VEDFELT er uddannet jungiansk psykoanalytiker, gestalt- og kropspsykoterapeut samt som meditationslærer, og har forud for dette en sundhedsvidenskabelig baggrund som Cand. Odont. Han har integreret sine erfaringer i en ny teori, Kybernetisk Psykologi, og han er godkendt som supervisor på Dansk Psykologforenings videregående uddannelser i psykoterapi..

Ole Vedfelt er forfatter til blandt andet Drømmenes dimensioner, Bevidsthed samt Ubevidst intelligens. Hans bøger er udkommet på syv sprog og har høstet megen anerkendelse internationalt. Sammen med Lene Vedfelt leder han Vedfelt Instituttet for Integreret psykoterapi og Kybernetisk Psykologi.

Se mere på vedfelt.dk.

 

 

Rul til toppen