Rasmus Villum Olsen: Intro til Eksistentiel og Fænomenologisk terapi

Foredrag afholdt 21/3-2023 – ved klinisk psykolog Rasmus Villum Olsen fra Det Eksistentielle Hus.

Der er ingen video af foredraget.

Denne aften vil Rasmus Villum Olsen introducere jer til brugen af de eksistentielle ideer i praksis.

At arbejde eksistentielt/fænomenologisk indebærer, at man trækker på en vifte af filosofiske ideer, som tager form af en filosofisk undren i det terapeutiske rum. Det er en undren, som bider sig fast i den livsverden, vores klienter kommer med. Vi ønsker at komme tæt på livsfænomener som bl.a. sorg, håb, håbløshed, angst, tillid og glæde, både hvad angår måden de viser sig for den enkelte i terapien og som et almenmenneskeligt fænomen.

Som eksistentiel og fænomenologisk praktiker handler det om at møde livet dér, hvor det er for vores klienter og gøre os åbne for at fornemme det. Dette kræver, at vi fremmer en særlig langsomhed, evne til at lytte og forundrings-attitude.

Aftenen vil byde på både et oplæg og en samtale omkring, hvordan vi kan tænke og arbejde eksistentielt/fænomenologisk og forhåbentlig give dig større indblik i, hvordan en klinisk psykolog kan arbejde med disse ideer.

Mere info om Rasmus her: rasmusvillumolsen.dk og Det Eksistentielle Hus

Rul til toppen