Eksistentiel tilgang

Her ved begyndelsen af det nye århundrede er det nok de færreste psykoterapeuter, ligegyldigt hvilke retninger de iøvrigt bekender sig til, som kan sige sig helt fri fra at være påvirkede af eksistentielle tankegange. Mange terapeuter opfatter sig også som eksistentielt arbejdende, på trods af at de arbejder på mange forskellige måder og ud fra meget forskellige opfattelser. Der er ikke noget enkelt værk, som autoritativt kan siges at tegne den eksistentielle psykologi og terapi, og det er nok godt det samme. Den eksistentielle tradition er mindre at forstå som én veldefineret teori end som en række beslægtede terapeutiske teorier og praksisser, der er karakteriseret ved en eksistentiel metode, som findes i forskellige udformninger. I princippet kan man arbejde eksistentielt på mange forskellige måder, så længe disse er set i sammenhæng den eksistentielle metode.

Bortset fra Skolen for eksistentiel psykoterapi i København, findes der ingen kvalificerede danske uddannelser i eksistentiel terapi.