Introduktion til foredragsrækken om Æstetik, Sanselighed og Kreative Processer

I foråret startede vi et tema om æstetik, sanselighed og forbundethed og i efteråret tager vi videre på denne undersøgelse af, hvordan vi kan forstå og arbejde med de mere æstetiske, sanselige og kunstneriske aspekter af eksistensen.

Denne interesse ser vi spirende i mange forskellige felter for tiden: I terapi, arbejde med udsatte og i psykiatrien arbejdes der med skrivegrupper og kreative processer (se fx http://www.stuffsite.org/om-os/ og https://pov.international/rewritalize-kreative-skrivegrupper-i-psykiatrien/) og i forskningen er det et ‘hot topic’. Men mange psykologer og professionelle har ikke nødvendigvis så mange begreber og forståelser for, hvad æstetiske processer kan bidrage med. Dette vil foredragsrækken gøre os klogere på.

D. 21. september vil Mads Bank, cand. psych. og ph.d., gøre os klogere på, hvordan man kan arbejde med æstetiske processer i behandlingsindsatser for unge rusmiddelbrugere. Her vil vi se på, hvordan arbejde med æstetiske processer og produkter, kan bidrage til at overskride marginalisering, skabe nye ressourcer og etablere nye fællesskaber.

D. 13. oktober vil Cecilie Ramsing, cand. pæd. pæd. psyk. og konsulent i Psykiatrien, undersøge hvordan den æstetiske fænomenologi hos Merleau-Ponty kan bidrage til at udfolde og åbne vores forståelse af menneskers tilblivelsesprocesser i en pædagogisk psykologisk tilgang til praksisser, hvor mennesker forventes at udvikle sig.

D. 28. november rundes der af med foredraget “Skønlitterære skrivegrupper i psykiatrien: hvad kan de?” fra Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed. Her præsenterer psykolog og filosof Gry Ardal Printzlau de teoretiske hypoteser bag CKMS’s forfatterledede skrivegrupper med særligt fokus på begreberne leg og tilhørsforhold. I skrivegrupperne fokuseres der på den skønlitterære skrift som et håndværk og en særlig måde at tænke på, og her fremmes målrettet en fælles og legende tilgang, som har til hensigt at åbne for et mere fleksibelt forhold til egne tanker, sansninger og følelser.

Alle foredrag foregår kl. 19-21 på CSS, Øster Farimagsgade 5, København. Det koster 30 kr. at deltage.

Foredragene 21. september og 13. oktober vil være i lokale 2.1.12. Foredraget 28. november vil være i lokale 1.1.18.

Efter foredragene har vi i Forum tradition for at fortsætte samtaler, diskussioner og erfaringsudvekslinger på det lokale stamsted, Stue 11. Så sæt gerne tid af til at tage med videre, hvis det kan lade sig gøre – der er så meget, der giver endnu mere, når samtalerne flytter sig og bevæger sig rundt – også rent fysisk 🙂

Vi ses til en spændende, kreativ og sanselig række af foredrag i efteråret.

//Styregruppen, Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Rul til toppen