Efterårets foredrag

Så er vi endelig tilbage igen her i efteråret 2021 med disse længe ventede foredrag – og vi glæder os virkelig meget!

På programmet har vi den 22. september foredraget om Jungs Røde Bog ved mag. art., ph.d. Aksel Haaning, og hernæst den 14. oktober foredraget om Evidens og Eksistens ved psykolog og specialist i psykoterapi Svend Aage Rasmussen.

Vi krydser fingre for et efterår uden Corona-nedlukninger, så sæt rigtig gerne kryds i kalenderen de nævnte datoer og kom og vær med.

Mvh arrangørgruppen

14/10. Evidens og Eksistens

Foredrag ved psykolog og specialist i psykoterapi Svend Aage Rasmussen.

Med udgangspunkt i et bogkapitel skrevet af Agnes Ringer og Svend Aage Rasmussen (Ringer & Rasmussen 2019) vil han i oplægget præsentere en kritik af det psykiatriske sygdomsbegreb og den evidenstankegang, der er tæt forbundet med dette paradigme. Denne kritik vil også indeholde en række eksistentielle pointer.

Svend Aage Rasmussen er ekstern lektor ved Københavns Universitet og har i en længere årrække arbejdet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Han er endvidere bl.a. forfatter til både tidskriftartikler og bogkapitler – herunder medforfatter til ovenfor nævnte kapitel i den nyere udgivne bog: “Er der evidens for evidens?”

_________________

Foredraget afholdes 14. oktober kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 35.01.05, Øster Farimagsgade 5, København K. (skulle have været afholdt 27. maj, men er rykket til 14. oktober grundet Coronarestriktionerne i foråret)

Entré: 30 kr. (betales med MobilePay på dagen)

Bemærk: I forhold til Corona så vil vi på foredragsaftenen følge sundhedsmyndighedernes aktuelle gældende anbefalinger. Vi opfordrer herudover til, at man selv medbringer eventuelle drikkevarer og snacks.

Tilmelding er ikke nødvendig, men gør det gerne alligevel på vores facebookbegivenhed som en hjælp for arrangørerne.
__________________