Anders Thingmand: Kropslig tilstedeværen i eksistentiel fænomenologi og mindfulnessbaseret terapi

Foredrag afholdt onsdag d. 16. november 2011

Der er ingen video af foredraget. 

Med udgangspunkt i sin artikel fra Psyke og Logos vil cand. psych. Anders Thingmand foretage en undersøgende sammenstilling af hvordan kropslig tilstedeværen forstås i henholdsvis mindfulnessbaseret terapi og eksistentiel fænomenologi. Herunder vil der blive fremsat en fænomenologisk kritik af hvordan buddhismen og yogatraditionernes dynamiske kropsforståelse, baseret på ”subtile” strømninger af livskraft (prana) og cirkulerende, relationelle centre (chakras), præsenteres i toneangivende litteratur om mindfulness. Som en del af oplægget vises et tv-interview fra 1964, hvor Martin Heidegger interviewes af den buddhistiske munk Bikkhu Maha Mani, som til lejligheden er blevet forsynet med danske undertekster.

Oplægget vil være relevant både for folk, som har interesse for mindfulness og for folk, som er interesseret i kroppens rolle i terapeutisk sammenhæng.

Rul til toppen