Anders Dræby Sørensen: Psykiatri og Eksistens

Foredrag afholdt onsdag d. 7. marts 2012

I forskellige former har den eksistentielle retning udfordret den konventionelle psykiatri siden 1930’erne og frem til idag.

Et gennemgående tema i denne udfordring har været en insistering på, at det hele menneske og dets faktisk levede eksistens skal være i fokus, og derfor har det vedvarende været nødvendigt med alternativer og reformer inden for psykiatrien. Foredraget giver et historisk overblik over den eksistentielle udfordring til psykiatrien fra Ludwig Binswangers og Ronald D. Laings forskelligartede forsøg på et eksistentielt sporskifte inden for psykiatrien og frem til Emmy van Deurzens nutidige ambitioner om en eksistentiel omvæltning af selve måden at tænke psykopatologi på. Samtidig gives et indblik i, hvordan den eksistentielle retning har givet inspiration til psykiatrikritikken fra antipsykiatrien og frem til postpsykiatrien, og der gives et bud på dens nutidige relevans.

 

Anders Dræby Sørensen, faglig leder for Aarhus Universitets enhed for rådgivning af studerende med psykiske lidelser, uddannet i filosofi og psykologi og psykoterapi

 

Rul til toppen