Den eksistentielle tilgang til psykologi og terapi

Her ved begyndelsen af det nye århundrede er det nok de færreste psykologer og psykoterapeuter, ligegyldigt hvilke retninger de iøvrigt bekender sig til, som kan sige sig helt fri fra at være påvirkede af eksistentielle tankegange.

Mange terapeuter opfatter sig også som eksistentielt arbejdende, på trods af at de arbejder på mange forskellige måder og ud fra meget forskellige opfattelser. Der er ikke noget enkelt værk, som autoritativt kan siges at tegne den eksistentielle psykologi og terapi, og det er nok godt det samme.

Den eksistentielle tradition er mindre at forstå som én veldefineret teori end som en række beslægtede psykologiske teorier og terapiformer, der er karakteriseret ved en eksistentiel metode, som findes i forskellige udformninger. I princippet kan man arbejde eksistentielt på flere forskellige måder, så længe disse er set i sammenhæng med en eksistentiel metode.

Rul til toppen