Ester Holte Kofod: Kompliceret sorg: Et kulturelt perspektiv på sorg som psykiatrisk lidelse

Foredrag afholdt 11/10-2017 – ved psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod.

Hvad er kompliceret sorg, og findes der overhovedet sorg, der ikke i sit væsen er kompliceret, kompleks, modsætningsfyldt? I 2018 udkommer Verdenssundhedsorganisationens (WHOs) nye revision af diagnosemanualen ICD i sin ellevte udgave, hvori såkaldt ”forlænget sorgforstyrrelse” (prolonged grief disorder), ofte omtalt som kompliceret sorg, forventes at figurere som en selvstændig psykiatrisk diagnose.

I dette foredrag vil Ester Holte Kofod, med udgangspunkt i forskning vedrørende sorg som et kulturelt fænomen, invitere til en debat om de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af at håndtere sorg som en individuel, psykiatrisk lidelse. Hvad siger den kommende sorgdiagnose om de aktuelle vilkår for at leve med lidelse i vores kultur? Hvordan er det at sørge i en kultur, hvor lidelse i stadig højere grad imødekommes som noget behandlingskrævende? Er der overhovedet plads til sorgen som en potentielt meningsfuld erfaring i samtidens omsiggribende lykkekultur?

Ester Holte Kofod er psykolog og ph.d., og pt. ansat som post doc i forskningsprojektet ”Sorgens Kultur” ved Aalborg Universitet. Du kan læse mere om forskningsprojektet her: www.sorg.aau.dk.

Rul til toppen