Svend Aage Rasmussen: Evidens og Eksistens

Foredrag afholdt 14/10-2021 – ved psykolog og specialist i psykoterapi Svend Aage Rasmussen.

Med udgangspunkt i et bogkapitel skrevet af Agnes Ringer og Svend Aage Rasmussen (Ringer & Rasmussen 2019) vil han i oplægget præsentere en kritik af det psykiatriske sygdomsbegreb og den evidenstankegang, der er tæt forbundet med dette paradigme. Denne kritik vil også indeholde en række eksistentielle pointer.

Svend Aage Rasmussen er ekstern lektor ved Københavns Universitet og har i en længere årrække arbejdet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Han er endvidere bl.a. forfatter til både tidskriftartikler og bogkapitler – herunder medforfatter til ovenfor nævnte kapitel i den nyere udgivne bog: “Er der evidens for evidens?”

Link til slides fra foredraget.

Rul til toppen