Æstetik, Sanselighed og Kreative Processer

I foråret startede vi et tema om æstetik, sanselighed og forbundethed og i efteråret tager vi videre på denne undersøgelse af, hvordan vi kan forstå og arbejde med de mere æstetiske, sanselige og kunstneriske aspekter af eksistensen.

Denne interesse ser vi spirende i mange forskellige felter for tiden: I terapi, arbejde med udsatte og i psykiatrien arbejdes der med skrivegrupper og kreative processer (se fx http://www.stuffsite.org/om-os/ og https://pov.international/rewritalize-kreative-skrivegrupper-i-psykiatrien/) og i forskningen er det et ‘hot topic’. Men mange psykologer og professionelle har ikke nødvendigvis så mange begreber og forståelser for, hvad æstetiske processer kan bidrage med. Dette vil foredragsrækken gøre os klogere på.

D. 21. september vil Mads Bank, cand. psych. og ph.d., gøre os klogere på, hvordan man kan arbejde med æstetiske processer i behandlingsindsatser for unge rusmiddelbrugere. Her vil vi se på, hvordan arbejde med æstetiske processer og produkter, kan bidrage til at overskride marginalisering, skabe nye ressourcer og etablere nye fællesskaber.

D. 13. oktober vil Cecilie Ramsing, cand. pæd. pæd. psyk. og konsulent i Psykiatrien, undersøge hvordan den æstetiske fænomenologi hos Merleau-Ponty kan bidrage til at udfolde og åbne vores forståelse af menneskers tilblivelsesprocesser i en pædagogisk psykologisk tilgang til praksisser, hvor mennesker forventes at udvikle sig.

D. 28. november rundes der af med foredraget “Skønlitterære skrivegrupper i psykiatrien: hvad kan de?” fra Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed. Her præsenterer psykolog og filosof Gry Ardal Printzlau de teoretiske hypoteser bag CKMS’s forfatterledede skrivegrupper med særligt fokus på begreberne leg og tilhørsforhold. I skrivegrupperne fokuseres der på den skønlitterære skrift som et håndværk og en særlig måde at tænke på, og her fremmes målrettet en fælles og legende tilgang, som har til hensigt at åbne for et mere fleksibelt forhold til egne tanker, sansninger og følelser. Grys slides fra foredraget kan ses her: Legen som virksomt stof

Rul til toppen