Styregruppen

Nuværende medlemmer i styregruppen

Louise Tønnesen, cand.psych.aut.

Klinisk psykolog i psykiatrien samt privatpraktiserende psykolog. Arbejder med individuelle terapeutiske forløb samt gruppeterapi. Anvender primært en kropsorienteret og psykodynamisk tilgang med fokus på at integrere kroppen i den terapeutiske proces og behandle krop og psyke som en samspillende helhed. Er herudover uddannet certificeret yogalærer med interesse i at arbejde med mindfulness-baserede metoder og med at forankre kropslige og emotionelle forandringsprocesser gennem øget kropsopmærksomhed og sansning. Er særligt interesseret i de fænomenologiske og eksistentielle tilgange til kroppen med udgangspunkt i ’den kropslige refleksion’ som et centralt element i konstitueringen af selvbevidsthed, herunder især Husserl’s fænomenologiske analyse af kropsligheden samt Merleau-Ponty’s kropsfænomenologi, hvor især kroppens dobbeltstatus som oplevende og oplevet krop understreges. Er i den forbindelse optaget af, hvordan disse tilgange kan bidrage til at udvide forståelsen af de nyere kognitive mindfulness-metoder, og hvordan man hermed kan anskue mindfulness-praksis og meditation ud fra et kropsfænomenologisk perspektiv. Efteruddannet indenfor psykodrama, kropsterapi, psykoanalyse og psykodynamisk terapi.

Kontakt: louse2th@yahoo.dk

 

Mads Bank, Post-doc, Ph.D. og cand.psych.

Forsker i udvikling og kvalificering af socialt arbejde, gennem brugerinddragelse, se  www.substance.ku.dk

Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi på Københavns Universitet.

Arbejder som organisationspsykolog, særligt med organisationer der arbejder med behandling, undervisning og udvikling.

Er særligt interesseret i forbindelserne mellem eksistential fænomenologi og post-strukturalisme, og forståelse af subjekt, sprog, spatialitet og praksis.

Kontakt: bank@madsbank.com

Hjemmeside: www.madsbank.com

..
Anders Thingmand Henriksen, cand.psych.

Privatpraktiserende psykolog & foredragsholder. Arbejder med filosofiske og fænomenologiske perspektiver på psykologi og terapi. Særligt interesseret i Heidegger og tysk og græsk filosofi generelt, og særligt med henblik på at opnå en dybere forståelse af kropslige eksistens, drømmearbejde og meditation i terapeutisk arbejde. Har en neo-jungiansk, mesterlærebaseret terapeutisk uddannelse v. Vedfelt  Instituttet (www.vedfelt.dk)

Kontakt: anders@thingmand.dk

Hjemmeside: www.andersthingmand.dk 

           

Peter Kristian Jacobsen, cand.psych.

Psykolog i psykiatrien og ekstern lektor i psykologi ved Københavns Universitet

Kontakt: jacobsen@peterkristian.dk

 

 

 

 

Patrick Edvard Renault, autoriseret psykolog, cand.psych.aut.

Privatpraktiserende psykolog og underviser ved Københavns Universitet.

Kontakt: kontakt@encourage.dk

Hjemmeside: www.encourage.dk

 

anonymousfbJennie Drude Borup, cand.psych.

 Kontakt: jdborup@gmail.com

.

.

.

 

Lars Worning, Cand. mag. i filosofi og psykologi

Har studeret filosofi og psykologi på City University London med speciale i angst og er desuden uddannet kropsterapeut og coach og har udvidet kursus i mindfulness og energiarbejde. Medejer af Resonanshuset.

Kontakt: larsworning@hotmail.com

Hjemmeside: www.resonanshuset.dk

 

Camilla Staunsbrink, cand.psych.aut.

Privatpraktiserende autoriseret psykolog med praksis i København. 

Kontakt: kontakt@staunsbrink.dk

Hjemmeside: www.staunsbrink.dk

 

 

 

Stine Vesterby, cand.psych.

Kontakt: stinevesterby@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Malene ClemmensenMalene Clemmensen, cand.psych.

Er interesseret i filosofiske overvejelser over psykologiske temaer som psykiatrisk diagnostik, videnskabelige fundamenter og samfundsmæssige forudsætninger og forhold. Derudover særligt optaget af diskussioner om forholdet mellem krop og psyke.

Kontakt: mbrochc@ruc.dk

 

 

Rika Schlichting MatthiesenRika Schlichting Matthiesen, stud.psych.

Er interesseret i eksistentielle forståelsesmåder af psykologiske fænomener med især stor kærlighed for Kierkegaardske perspektiver. Herunder engageret i begrænsninger ved den biomedicinske tilgang til psykisk lidelse.

Kontakt: rikasma@hotmail.com

 

_____________________________________________________

TIDLIGERE MEDLEMMER AF STYREGRUPPEN

 • Emilie Strøm
 • Anders Dræby Sørensen
 • Kasper Ralsted Jensen
 • Cecilie Lund Ramsing
 • Bjarne Eiholt
 • Kirsten Hvidtfeldt
 • Christina Sand Jespersen
 • Jakob Skov Knudsen
 • Johan Søren Simonsen
 • Berta Vishnivetz
 • Bjarne Sode Funch
 • Bjarne Jacobsen
 • Bo Jacobsen