Styregruppen

Mads Bank

Cand. Psych Ph.D. | Forsker, foredragsholder, konsulent og psykolog. Forsker i, og arbejder med udvikling af, psykologiske, pædagogiske og socialfaglige indsatser.  

Forsker pt i socialt arbejde; rusmidler, forebyggende indsatser & socialpædagogiske opholdssteder. Samt læring og undervisning, i relation til psykologi, pædagogik og erhvervsskoler. 
Underviser på universiteter og i private og offentlige organisationer. 

Mads har særlig viden om praksisforskning, aktionsforskning, narrativ psykologi, post-strukturalisme, eksistentiel fænomenologi og sociokulturelle tilgange til udvikling og forandring.

Hjemmeside: www.madsbank.com
Forskning: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mbank 
Kontakt: bank@madsbank.com

Camilla Staunsbrink

Cand.psych.aut. | Privatpraktiserende autoriseret psykolog. Er særligt interesseret i perspektiver, der søger at favne kompleksiteten i menneskers liv såvel som i alternativer til sygdomsorienterede forståelser af psykisk lidelse og menneskelig forskellighed. Min tilgang er helhedsorienteret og funderet i det eksistentiel-fænomenologiske felt, hvorudfra jeg samtidig arbejder integrativt og personcentreret.

Kontakt: kontakt@staunsbrink.dk

Hjemmeside: www.staunsbrink.dk

Rika Schlichting Matthiesen

Cand.psych. | Er interesseret i eksistentielle forståelsesmåder af psykologiske fænomener med især stor kærlighed for Kierkegaardske perspektiver. Herunder engageret i begrænsninger ved den biomedicinske tilgang til psykisk lidelse.

Kontakt: rikasma@hotmail.com

Cecilie Lund Ramsing

BCs i Psykologi og Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi | Arbejder som konsulent i Psykiatrien Region Sjælland med fokus på Recovery og Afstigmatisering. Er særligt interesseret i eksistentiel fænomenologiske og kropsfænomenologiske forståelser af mennesket i kombinationer med poststrukturalistiske sprog-, diskurs- og positionsforståelser. Arbejder primært med tekst og tekstualitet som indgang til forståelser af praksis, interaktioner og tilblivelsesmuligheder.

Kontakt: cecilielundramsing@live.dk

TIDLIGERE MEDLEMMER AF STYREGRUPPEN

 • Gustav Egede Kristensen
 • Marie Volland Skøtt
 • Julie Munck
 • Malene Clemmensen
 • Stine Vesterby
 • Patrick Edvard Renault
 • Jennie Drude Borup
 • Emilie Strøm
 • Louise Tønnesen
 • Anders Dræby Sørensen
 • Kasper Ralsted Jensen
 • Bjarne Eiholt
 • Kirsten Hvidtfeldt
 • Christina Sand Jespersen
 • Jakob Skov Knudsen
 • Johan Søren Simonsen
 • Berta Vishnivetz
 • Bjarne Sode Funch
 • Bjarne Jacobsen
 • Bo Jacobsen
Rul til toppen