Styregruppen

Anders Thingmand

Cand.psych. | Privatpraktiserende psykolog og foredragsholder. Arbejder med filosofiske og fænomenologiske perspektiver på psykologi og terapi. Særligt interesseret i Heidegger og tysk og græsk filosofi generelt, og særligt med henblik på at opnå en dybere forståelse af kropslig eksistens, drømmearbejde og meditation i terapeutisk arbejde. Har en neo-jungiansk, mesterlærebaseret terapeutisk uddannelse v. Vedfelt Instituttet (www.vedfelt.dk)

Kontakt: anders@thingmand.dk

Hjemmeside: www.andersthingmand.dk

Mads Bank

Post-doc, Ph.D. og cand.psych. | Forsker i udvikling og kvalificering af socialt arbejde, gennem brugerinddragelse, se: www.substance.ku.dk

Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi på Københavns Universitet.

Arbejder som organisationspsykolog, særligt med organisationer, der arbejder med behandling, undervisning og udvikling.

Er særligt interesseret i forbindelserne mellem eksistential fænomenologi og post-strukturalisme, og forståelse af subjekt, sprog, spatialitet og praksis.

Kontakt: bank@madsbank.com

Hjemmeside: www.madsbank.com

Peter Kristian Jacobsen

Cand.psych. | Psykolog i psykiatrien og ekstern lektor i psykologi ved Københavns Universitet.

Kontakt: jacobsen@peterkristian.dk

Lars Worning

Cand.mag. i filosofi og psykologi | Har studeret filosofi og psykologi på City University London med speciale i angst og er desuden uddannet kropsterapeut og coach og har udvidet kursus i mindfulness og energiarbejde. Medejer af Resonanshuset.

Kontakt: larsworning@hotmail.com

Hjemmeside: www.resonanshuset.dk

Camilla Staunsbrink

Cand.psych.aut. | Privatpraktiserende autoriseret psykolog. Er særligt interesseret i perspektiver, der søger at favne kompleksiteten i menneskers liv såvel som i alternativer til sygdomsorienterede forståelser af psykisk lidelse og menneskelig forskellighed. Min tilgang er helhedsorienteret og funderet i det eksistentiel-fænomenologiske felt, hvorudfra jeg samtidig arbejder integrativt og personcentreret.

Kontakt: kontakt@staunsbrink.dk

Hjemmeside: www.staunsbrink.dk

Rika Schlichting Matthiesen

Cand.psych. | Er interesseret i eksistentielle forståelsesmåder af psykologiske fænomener med især stor kærlighed for Kierkegaardske perspektiver. Herunder engageret i begrænsninger ved den biomedicinske tilgang til psykisk lidelse.

Kontakt: rikasma@hotmail.com

Cecilie Lund Ramsing

BCs i Psykologi og Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi | Arbejder som konsulent i Psykiatrien Region Sjælland med fokus på Recovery og Afstigmatisering. Er særligt interesseret i eksistentiel fænomenologiske og kropsfænomenologiske forståelser af mennesket i kombinationer med poststrukturalistiske sprog-, diskurs- og positionsforståelser. Arbejder primært med tekst og tekstualitet som indgang til forståelser af praksis, interaktioner og tilblivelsesmuligheder.

Kontakt: cecilielundramsing@live.dk

TIDLIGERE MEDLEMMER AF STYREGRUPPEN

 • Gustav Egede Kristensen
 • Marie Volland Skøtt
 • Julie Munck
 • Malene Clemmensen
 • Stine Vesterby
 • Patrick Edvard Renault
 • Jennie Drude Borup
 • Emilie Strøm
 • Louise Tønnesen
 • Anders Dræby Sørensen
 • Kasper Ralsted Jensen
 • Bjarne Eiholt
 • Kirsten Hvidtfeldt
 • Christina Sand Jespersen
 • Jakob Skov Knudsen
 • Johan Søren Simonsen
 • Berta Vishnivetz
 • Bjarne Sode Funch
 • Bjarne Jacobsen
 • Bo Jacobsen
Rul til toppen