Cathrine de Thurah Wulff: Mening med galskaben

Foredrag afholdt 21/2-2017 – ved Cathrine de Thurah Wulff, autoriseret psykolog.

“Mening med galskaben” – Der findes ingen psykopatologisk opførsel, kun meningsfulde handlinger i kontekst. Vores opgave er at finde den kontekst. 

Ud fra mit virke som psykolog og praktiker vil jeg med aftenens foredrag sætte fokus på hvordan man kan iagttage diagnosticering ud fra et poststrukturalistisk perspektiv. Funderet på en respons-baseret grund, og med inspiration fra Allan Wade, vil jeg derudover søge at fremføre et radikalt og kritisk syn på vores måde at møde mennesker på i vores praksis. 

En diagnose er et diskursivt institutionaliseret konstrukt eller meningskompleks. Symptomer kan ses som respons på en undertrykkende diskurs eller situation. Disse pointer vil jeg beskrive og udfolde gennem eksempler fra egen praksis samt gennem ydmyge referencer til teoretikere og praktikere som bl.a. Goffman, Foucault, Svend Aage Rasmussen og Jaakko Seikkula.

Ser frem til en god og konstruktiv dialog og diskussion omkring emnet!

Aktuelt arbejder Cathrine de Thurah Wulff som praktiker og psykolog i Resonanshuset. Hun har siden 2010 primært fungeret som samtaleterapeut og har derigennem erfaring med både individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, netværksmøder samt en stor del gruppeterapi. Hun har arbejdet som praktiserende psykolog med mennesker med spiseforstyrrelser, i en patientforening samt i psykiatrien. 

Rul til toppen