Mette Vesterager: Hannah Arendt og eksistentiel psykologi i praksis

Foredrag afholdt 18/4-2023 – ved filosof, terapeut og forfatter Mette Vesterager.

Der er ingen video af foredraget.

Mette Vesterager holder foredrag om, hvordan Hannah Arendts filosofi kan fortolkes ind i en nutidig og psykologisk kontekst og bringes til anvendelse i psykologisk praksis.

I sine beskrivelser af vita activa – det aktive liv – lægger Arendt vægt på mennesket som funderet i fællesskaber og på de samfundsmæssige strukturer, der former vores identitet og livsvalg. Arendt beskriver de forandringer, menneskets moderne liv har undergået i arbejdslivet, i vores forbrugsmønstre og i vores omgang med hinanden, og har særligt belyst den fremmedgørelse, det har medført. Hun peger på grundvilkårene mundanitet, pluralitet og natalitet som væsentlige og i foredraget beskrives, hvordan de kan integreres i psykologisk praksis.

Mette Vesterager er filosof, terapeut og forfatter til bl.a. bogen Stress og eksistens og artiklen: Vita Activa, Hannah Arendt og eksistentiel psykologi. Foredraget er delvist baseret på et forskningsprojekt udført ved Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet.

Der kan læses mere om Mette her: mettevesterager.dk

Rul til toppen