Anders Juhl Rasmussen: Narrativ medicin

Foredrag afholdt 25/9-2018 – ved adjunkt, postdoc. og Ph.d. Anders Juhl Rasmussen.

Hvordan læsning af skønlitteratur og kreativ skrivning kan bidrage til sundhedsfaglige uddannelser og til rehabilitering af kronisk syge.

Foredraget præsenterer det interdisciplinære felt narrativ medicin. På SDU’s medicinuddannelse er et kursus i narrativ medicin blevet obligatorisk, og der udbydes et valgfag på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser. Her læses  skønlitterære tekster om bl.a. psykisk sygdom af Pablo Llambías, og tidligere psykiatrisk patient og nuværende lærer ved Forfatterskolen Asta Olivia Nordenhof er gæsteunderviser. Samtidig udvikles et forskningsprojekt om kreativ skrivning for mennesker med alvorlig kronisk sygdom. Projektet er indtil videre afprøvet med kræftsyge i rehabilitering og mennesker med alkoholafhængighed.

Anders er adjunkt, postdoc. og Ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Link til slides fra foredraget.

Rul til toppen