Litteratur

Nedenfor findes en oversigt over den dansksprogede litteratur om eksistentiel psykologi og terapi.

I artiklen Eksistentialisme i psykologi, psykiatri og psykoterapi giver Anders Dræby Sørensen en samlet oversigt over nøglepersoner og hovedretninger inden for eksistentiel psykologi og terapi.

I den danske oversættelse af Mick Coopers bog Eksistentielle terapier (Cooper 2011) findes desuden en mere omfattende gennemgang af de forskellige former for eksistentiel terapi.

Oversigt:

Cooper, Mick (2011). Eksistentielle terapier, Kbh.: Dansk psykologisk forlag.

Deurzen-Smith, Emmy van (2006). Eksistentiel samtale og terapi, Kbh.: Hans Reitzel.

Deurzen, Emmy van & Martin Adams (2012). Eksistentiel terapi. Kbh.: Hans Reitzels Forlag

Deurzen, Emmy van & Sarah Young (2012): Eksistentielle perspektiver på supervision. Kbh: DPF

Frankl, Viktor E. (2000). Psykologi og eksistens, Kbh.: Gyldendal.

Jacobsen, Bjarne (2000). Den helbredende sygdom : Søren Kierkegaard – krise ved somatisk sygdom, Kbh.: Dansk psykologisk Forlag.

Jacobsen, Bjarne (2012). Eksistentiel psykologi, Samfundslitteratur.

Jacobsen, Bo (1998). Eksistensens psykologi – en introduktion, Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Bo (2009). Livets dilemmaer. Kbh.: Hans Reitzels Forlag

Spinelli, E. (1998). Terapi – magt og mystifikation, Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Spinelli, E.(2008). Eksistentiel psykoterapi i praksis, Kbh.: Hans Reitzels Forlag

Sørensen, Anders Dræby (2010). Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. In: P. H. Amdisen, J. Holst, J. V. Nielsen (eds.), At tænke eksistensen. Studier i eksistenstænkningens historie og betydning, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Sørensen, Anders Dræby & Kurt Dauer Keller (red.) (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Toustrup, Jørn (2006). Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet, Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.

Yalom, Irvin D. (2006). Eksistentiel psykoterapi, Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin D. (2008). Som at se på solen. At leve med døden, Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin D. (2009). Terapiens essens – åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter, Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Rul til toppen