Introduktion til foredragene i foråret 2022

Så er vi tilbage igen med nyt på programmet, og vi starter året med en opmærksomhed på psykiatridebatten med psykolog Jonas Vennike Ditlevsens foredrag om “Psykiatriens fundament VS menneskets natur”.

Herefter starter vi et tema op om æstetik, sanselighed og forbundethed. Her vil vi kigge nærmere på, hvordan vi kan forstå og arbejde med de mere æstetiske, sanselige og kunstneriske aspekter af eksistensen. Der indledes med et foredrag fra Gry Worre Hallberg om “Sisters Hope – Sensuous Society”, og temarækken fortsætter så efter sommerferien.

Rul til toppen