Om Forum

Formålsbeskrivelse for Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Formål og Mål

Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi (herefter Forum) har til formål at udforske og forstå menneskets eksistens med afsæt i eksistentiel, fænomenologisk filosofi og l psykoterapeutisk praksis, samt nyere samfundstænkere. Det er med udgangspunkt heri, at vi engagerer os i samfundsaktuelle spørgsmål og problematikker. 

I tråd med den eksistentielle tradition med bl.a. filosofferne Karl Jaspers, Martin Heidegger, Hannah Arendt og Maurice Merleau-Ponty, stiller vi spørgsmålstegn ved eksisterende normer og diskurser inden for områder som sundhed, uddannelse, fællesskaber og praksisser, hvor mennesker mødes, behandles og er med sig selv og hinanden. Disse spørgsmål udforskes og reflekteres over gennem foredrag og arrangementer, med det formål kontinuerligt at udfordre og redefinere vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske i det 21. århundrede.

Kritisk Analyse

Vores arbejde involverer derfor også kritiske analyser og problematiseringer af videnskabelige idéer, psykologiske teorier, metoder og styringsrationaler. Eksempelvis kritik af instrumentalisering, individualisering, umyndiggørelse og biomedicinske forståelser af mennesket. Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi er derfor også et alternativ til psykiatrisk tænkning og instrumentalisering i uddannelsessystemet.

For at fremme viden om eksistentielle tilgange og forståelser inden for psykologi, pædagogik, filosofi til både forskere, praktikere og studerende afholder vi 3 foredrag forår og efterår, som spænder fra fagnørdede, idéhistoriske oplæg om eksistenstænkning til mere praksisorienterede foredrag og arrangementer.

Fagligt Netværk

Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi er et fagligt netværk for alle, der arbejder med og interesserer sig for menneskers udvikling, læring, trivsel og sundhed.

Vi er et fagligt fællesskab, der bygger på principper om respekt, ligeværdighed og forståelse for menneskers sociale indlejring.

Vil du være med?

Forum drives af en frivillig, selvsupplerende styregruppe. Hvis du har lyst til at være med i styregruppen, eller har forslag til arrangementer, så skriv til Cecilie fra styregruppen på cecilielundramsing@live.dk.  
Besøg os i facebookgruppen Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Foredrag afholdes som udgangspunkt på Københavns Universitet, CSS på Øster Farimagsgade 5, 1357 København. Det koster 30 kroner at deltage, som kan betales kontant eller via MobilePay. 

Det er i øjeblikket ikke muligt at blive medlem af Forum, men vi arbejder på en ny model for medlemskab, som ved årlig betaling giver fri adgang til foredrag. 

Vi arbejder samtidig på at kunne Live Streame foredrag, så medlemmer og interesserede uden mulighed for fysisk deltagelse også kan se foredragene.

Samarbejdsrelationer

Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi har samarbejdsrelationer til:

Dansk Psykolog Forening

Rul til toppen