Cathrine Kingo: “Endnu idag” – Mellem sorgdiagnose og eksistentiel praksis

Foredrag afholdt 9/4-2018 – ved psykolog Cathrine Kingo.

Der er ingen video af foredraget.

I 2018 bliver forlænget sorgforstyrrelse med al sandsynlighed optaget som diagnose i WHOs diagnosemanual, ICD. På den måde kan vi hurtigere opspore og behandle de mennesker, som sidder fast i sorgen. Ifølge Kierkegaard har vi omvendt pligt til at sørge. Har hans tanker gang på jord, når diagnosen indføres? Ja, vil Cathrine Kingo mene. Det har de i mødet med mennesker i sorg; både dem der har mistet en nærtstående og betydningsfuld person i deres liv, dem der gennem et hårdt sygdomsforløb har mistet sig selv, og os andre som møder mennesker i sorg.

Cathrine vil gennem eksempler fra sin tid som psykolog på onkologisk og palliativ afdeling udlægge Kierkegaards vinkel på sorg, og herigennem diskutere, hvordan vi kan forholde os til den kommende sorgdiagnose.

Rul til toppen