Styregruppen

Nuværende medlemmer i styregruppen

Louise Tønnesen, cand.psych.aut.

Klinisk psykolog i psykiatrien samt privatpraktiserende psykolog. Arbejder med individuelle terapeutiske forløb samt gruppeterapi. Anvender primært en kropsorienteret og psykodynamisk tilgang med fokus på at integrere kroppen i den terapeutiske proces og behandle krop og psyke som en samspillende helhed. Er herudover uddannet certificeret yogalærer med interesse i at arbejde med mindfulness-baserede metoder og med at forankre kropslige og emotionelle forandringsprocesser gennem øget kropsopmærksomhed og sansning. Er særligt interesseret i de fænomenologiske og eksistentielle tilgange til kroppen med udgangspunkt i ’den kropslige refleksion’ som et centralt element i konstitueringen af selvbevidsthed, herunder især Husserl’s fænomenologiske analyse af kropsligheden samt Merleau-Ponty’s kropsfænomenologi, hvor især kroppens dobbeltstatus som oplevende og oplevet krop understreges. Er i den forbindelse optaget af, hvordan disse tilgange kan bidrage til at udvide forståelsen af de nyere kognitive mindfulness-metoder, og hvordan man hermed kan anskue mindfulness-praksis og meditation ud fra et kropsfænomenologisk perspektiv. Efteruddannet indenfor psykodrama, kropsterapi, psykoanalyse og psykodynamisk terapi.

Kontakt: louse2th@yahoo.dk

 

Mads Bank, Post-doc, Ph.D. og cand.psych.

Forsker i udvikling og kvalificering af socialt arbejde, gennem brugerinddragelse, se  www.substance.ku.dk

Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi på Københavns Universitet.

Arbejder som organisationspsykolog, særligt med organisationer der arbejder med behandling, undervisning og udvikling.

Er særligt interesseret i forbindelserne mellem eksistential fænomenologi og post-strukturalisme, og forståelse af subjekt, sprog, spatialitet og praksis.

Kontakt: bank@madsbank.com

Hjemmeside: www.madsbank.com

 

Emilie Strøm, Ph.D.-stipendiat, cand.psych. og BA i Dansk

Er særligt interesseret i forholdet mellem krop og psyke herunder klinisk psykologi. Tilsvarende i udviklingspsykologi og i forbindelse hermed kroppen som meningsdannende med afsæt i fænomenologi og kognitiv semantik. Er optaget af forbindelserne mellem ovenstående og eksistentiel psykologi. Videreuddannet inden for 3. bølge kognitiv terapi, mindfulness og Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Uddannelsen er godkendt til specialistuddannelse af Dansk Psykolog Forening. 

.

Anders Dræby, PhD / DProf MHH MA BA

Eksistentiel terapeut, coach og supervisor.  Doktor i eksistentiel terapi og rådgivning, filosof og idehistoriker. Ekstern lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Dansk kontaktperson for Society for Existential Analysis og peer reviewer på The International Journal of Psychotherapy. Er særligt interesseret i at forstå og arbejde med terapi som en filosofisk praksis. Har skrevet over 100 artikler, papers og reviews om bl.a. eksistentiel filosofi, psykologi og terapi. Har desuden redigeret og skrevet mere end 10 bøger.

Kontakt: andersdraeby@gmail.com / anders@livsduelig.com

Klinik hjemmeside: www.livsduelig.com; Faglig hjemmeside: www.andersdraeby.com

.
Anders Thingmand Henriksen, cand.psych.

Privatpraktiserende psykolog & foredragsholder. Arbejder med filosofiske og fænomenologiske perspektiver på psykologi og terapi. Særligt interesseret i Heidegger og tysk og græsk filosofi generelt, og særligt med henblik på at opnå en dybere forståelse af kropslige eksistens, drømmearbejde og meditation i terapeutisk arbejde. Har en neo-jungiansk, mesterlærebaseret terapeutisk uddannelse v. Vedfelt  Instituttet (www.vedfelt.dk)

Kontakt: anders@thingmand.dk

Hjemmeside: www.andersthingmand.dk 

           

Peter Kristian Jacobsen, cand.psych.

Psykolog i psykiatrien og ekstern lektor i psykologi ved Københavns Universitet

Kontakt: jacobsen@peterkristian.dk

 

 

 

 

Patrick Edvard Renault, cand.psych.

Privatpraktiserende psykolog og underviser ved Københavns Universitet.

Kontakt: patrick.renault@psy.ku.dk

Hjemmeside: www.patrickrenault.dk

 

anonymousfbJennie Drude Borup, cand.psych.

 Kontakt: jdborup@gmail.com

.

.

.

 

Lars Worning, Cand. mag. i filosofi og psykologi

Har studeret filosofi og psykologi på City University London med speciale i angst og er desuden uddannet kropsterapeut og coach og har udvidet kursus i mindfulness og energiarbejde. Medejer af Resonanshuset.

Kontakt: larsworning@hotmail.com

Hjemmeside: www.resonanshuset.dk

 

Camilla Staunsbrink, cand.psych.aut.

Privatpraktiserende autoriseret psykolog med praksis i København. 

Kontakt: kontakt@staunsbrink.dk

Hjemmeside: www.staunsbrink.dk

 

 

 

Stine Vesterby, cand.psych.

Kontakt: stinevesterby@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Malene ClemmensenMalene Clemmensen, cand.psych.

Er interesseret i filosofiske overvejelser over psykologiske temaer som psykiatrisk diagnostik, videnskabelige fundamenter og samfundsmæssige forudsætninger og forhold. Derudover særligt optaget af diskussioner om forholdet mellem krop og psyke.

Kontakt: mbrochc@ruc.dk

 

 

Rika Schlichting MatthiesenRika Schlichting Matthiesen, stud.psych.

Er interesseret i eksistentielle forståelsesmåder af psykologiske fænomener med især stor kærlighed for Kierkegaardske perspektiver. Herunder engageret i begrænsninger ved den biomedicinske tilgang til psykisk lidelse.

Kontakt: rikasma@hotmail.com

 

_____________________________________________________

TIDLIGERE MEDLEMMER AF STYREGRUPPEN

 • Kasper Ralsted Jensen
 • Cecilie Lund Ramsing
 • Bjarne Eiholt
 • Kirsten Hvidtfeldt
 • Christina Sand Jespersen
 • Jakob Skov Knudsen
 • Johan Søren Simonsen
 • Berta Vishnivetz
 • Bjarne Sode Funch
 • Bjarne Jacobsen
 • Bo Jacobsen