Steen Nepper Larsen: Sloterdijks sfærologi og antropologi

Foredrag afholdt 9/11-2016 – ved Steen Nepper Larsen, cand.mag. ph.d.

Der er ingen video af foredraget.

Den forkætrede tyske filosof, forfatter og rektor Peter Sloterdijks rumfænomenologiske overskudsprojekt kortlægger sfærer af liv, fra mikrosfæren i livmoderhulen til makrosfæriske kosmosforestillinger.

At leve er at spænde ’hinder’ ud over det mesosfæriske, sociale liv – fra huset og nationen (også kaldet ’et psykoakustisk stressfællesskab’) til de overnationale udvekslinger.

Sloterdijks tænkning gennemstrømmes af filosofisk antropologi og evolutionshistorisk viden og nysgerrighed. Mennesket har polyplurale muligheder. Livet er én lang anden fødsel. Et sloterdijksk ”imperativ” byder sig til hinsides enhver filosofisk og sociologisk mangelontologi: Handl således at mulighederne til stadighed forøges – både i livet og i den filosofiske tænkning.

Sloterdijks værk er på én gang magt- og globaliseringskritisk og et aktuelt bud på en egensindig filosofisk samfundsdiagnose.

Sloterdijk er født i 1947 og rektor for Hochschule für Gestaltung i Karlsruhe og har bl.a. skrevet bøgerne: Sphären I. Blasen.
Mikrosphärologie; Sphären II. Globen. Makrosphärologie; Sphären III. Schäume. Mesosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt
am Main 1998, 1999 og 2004.

Steen Nepper Larsen er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og har anmeldt og skrevet om store dele af Sloterdijks forfatterskab.

Rul til toppen