Anders Thingmand: Væren-i-sfærer: Sloterdijk og eksistentiel psykologi

Foredrag afholdt 23/11-2016 – ved Anders Thingmand, psykolog og filosof.

I første bind af Sfære-trilogien skriver den kendte tyske filosof Peter Sloterdijk: “Kun få Heidegger-fortolkere synes at have gjort sig klart at den sensationelle programtitel Væren og tid også gemmer på kim til en revolutionær afhandling om væren og rum. Under fortryllelsen af Heideggers eksistentielle analyse af tid, er det for det meste blevet overset at denne analyse er forankret i en tilsvarende analyse af rummet, og at begge har grundlag i den eksistentielle analyse af bevægelsen. Derfor kan man læse et helt bibliotek om Heideggers lære om tidlighed og historicitet-ontokronologien-og enkelte afhandlinger om hans bevægethedslære eller ontokinetik, men om hans ansats til en teori om den oprindelige indrømning af rummet -ontotopologien-stort set intet.”. Dette forsøger Sloterdijk herefter at råde bod på med det mere end 2500 siders store værk “Sfærer” og dets tre bind – I:“Bobler”, II: ”Glober” og III:“Skum”.

Sloterdijks stil er meget forskellig fra den formelle, fænomenologiske udpegning, som man kender fra Væren og tid. Sloterdijks metode er snarere at vække muligheder i traditionen og læserens erfaring til live på en meget sanselig vis gennem et væld af metaforiske billeder, overraskende begrebskonstruktioner og glemte motiver fra filosofi- og religionshistorien. Dermed kan man som læser opleve, at begreberne om hvordan vi er i rum med hinanden pludselig får mere kød på og dermed får en stærkere forbindelse til vores egen levede erfaring.

I mit foredrag vil jeg lave en psykologfaglig læsning og introduktion til Sfæren I: “Bobler”, hvor Sloterdijk fokuserer på, hvordan vi er i rum sammen i det nære, mellemmenneskelige møde, guidet af to spørgsmål eller opmærksomheder: “Hvilken betydning kan Sloterdijks udfoldelse af rum-tematikken fra Væren og Tid få, for hvad man må forstå ved “eksistentiel psykologi” og ved “psyke” i det hele taget?” & “Hvilken betydning kan disse analyser, af hvordan vi er i rum sammen, have for vores forståelse af psykoterapeutisk praksis?”

I forhold til det sidste spørgsmål vil jeg trække paralleller til Daniel Sterns “Det nuværende øjeblik”, som er en mikroanalyse af det terapeutiske møde, der tager udgangspunkt i de mere kendte fænomenologiske analyser af vores erfaring af tid, frem for dette foredrags fokus på vores erfaring af rum.

Anders Thingmand er psykolog og filosof og er uddannet i København og på Freie Universität i Berlin.

Rul til toppen