Forårets arrangementer 2022

Så er vi tilbage igen med nyt på programmet, og vi starter året med en opmærksomhed på psykiatridebatten med psykolog Jonas Vennike Ditlevsens foredrag om “Psykiatriens fundament VS menneskets natur”.

Som vanligt kan der læses mere nedenfor, og I hører mere fra os, så snart vi har flere datoer fastlagt.

Glæder os meget til at se jer!

Mvh. arrangørgruppen

3/3. “Psykiatriens fundament VS menneskets natur” v. Jonas Vennike Ditlevsen

Smuldrer psykiatriens fundament på grund af ressourcemangel, eller er det selve fundamentet, der er problemet?

Psykiatridebatten er velsagtens lige så gammel som psykiatrien selv. Alle facetter af det psykiatriske system har været genstand for kritik, herunder psykofarmaka, diagnoser, tvang, svingdørspatienter m.m. Men der er måske en langt mere grundlæggende problematik indlejret i selve systemets fundament, som kan forklare, hvorfor det er så svært at ændre det psykiatriske system.

Foredraget tager afsæt i en helt grundlæggende undersøgelse af, hvad det egentligt er for en forståelse af mennesket og menneskelig lidelse, som den moderne, hospitalsbaserede psykiatri er funderet på, og hvad det kan have af betydning for såvel systemets patienter som for dets personale. Ligeledes problematiseres det, hvad den psykiatriske sygdomsforståelse har og har haft af betydning for psykologer og for psykologien som sådan.

For alt imens debatter om psykofarmaka, antallet af diagnoser og nye tiltag er vigtige i sig selv, så er der et langt mere paradigmatisk spørgsmål, vi kan stille os selv: Er den psykiatriske sygdomsmodel en god grundmodel for menneskelig psykisk lidelse?

Jonas Vennike Ditlevsen er psykolog og debattør, og han havde i efteråret følgende kronik i Information: Diagnosetrangen i psykiatrien ødelægger muligheden for at hjælpe dem, der lider

Herudover har han lavet videoer, der kritisk undersøger det danske psykiatriske system: Psyktalks

_________________

Foredraget afholdes 3. marts kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 35.01.06, Øster Farimagsgade 5, København K.

Kan man ikke finde lokalet, så kan man ringe på tlf. 30 31 61 80. Kom gerne i god tid.

Entré: 30 kr. (betales med MobilePay på dagen).

Tilmelding er ikke nødvendig, men gør det gerne alligevel på vores facebookbegivenhed som en hjælp for arrangørerne.

_________________

Rul til toppen