Introduktion til efterårets foredragsrække om sorg

Når WHO’s 11. revision af diagnosemanualen ICD til næste år træder i kraft, vil også kompliceret sorg formodentlig være blandt diagnoserne.

Dette er der nogen, som glæder sig over, da de håber, det vil medføre, at en særlig gruppe mennesker kan blive mere synlige for systemet og få anerkendt deres ret til hjælp og behandling, og at sorg nu i større grad vil blive adskilt fra depression.

Andre finder det derimod betænkeligt, at sorg nu gøres til en diagnose, og at vi har fået indrettet et system, hvor ens problemer skal sættes ind i en psykopatologisk ramme, for at man kan få hjælp.

I forlængelse af dette og af forårets foredragsrække Diagnosekultur og menneskelig forskellighed, vil vi i efteråret afholde en række foredrag om sorg: Som eksistentielt vilkår, noget vi lever med versus som noget vi skal håndtere, behandles for og noget vi forventes at komme os over indenfor en bestemt tidsramme.

Både sorgen ved vores nærtståendes død – når vi mister mennesker med særlig betydning for os, mennesker vi elsker og holder af. Men også sorgen ved andre eksistentielle tab – som det at miste sig selv, miste mening, fysisk førlighed, frihed, værd, fællesskab, tillid, tro, håb, kærlighed.

Vi får besøg af psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod, psykolog og specialist i psykoterapi Helene Grau samt psykolog Cathrine Kingo (også hospitalspræst Tom Andersen Kjær skulle have holdt foredrag, men det blev desværre aflyst).

Glæder os til at se jer!

__________________

Datoer og intro kan ses i indlæggene nedenfor (Esters og Helenes er afholdt, klik i stedet på navnene her for at læse deres introer). Alle foredragene afholdes kl 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

Aflyst, ny dato følger! – 26/2. Cathrine Kingo: ”Endnu idag” – Mellem sorgdiagnose og eksistentiel praksis

Cathrine KingoI 2018 bliver forlænget sorgforstyrrelse med al sandsynlighed optaget som diagnose i WHOs diagnosemanual, ICD. På den måde kan vi hurtigere opspore og behandle de mennesker, som sidder fast i sorgen. Ifølge Kierkegaard har vi omvendt pligt til at sørge. Har hans tanker gang på jord, når diagnosen indføres? Ja, vil Cathrine Kingo mene. Det har de i mødet med mennesker i sorg; både dem der har mistet en nærtstående og betydningsfuld person i deres liv, dem der gennem et hårdt sygdomsforløb har mistet sig selv, og os andre som møder mennesker i sorg.

Cathrine vil gennem eksempler fra sin tid som psykolog på onkologisk og palliativ afdeling udlægge Kierkegaards vinkel på sorg, og herigennem diskutere, hvordan vi kan forholde os til den kommende sorgdiagnose.

__________________

Foredraget er desværre aflyst pga sygdom, men vi håber på at få det rykket til en ny dato her i foråret. Datoen vil blive annonceret, så snart der er nyt. Foredraget skulle have været afholdt mandag 26. februar kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________