Introduktion til efterårets foredragsrække om sorg

Når WHO’s 11. revision af diagnosemanualen ICD til næste år træder i kraft, vil også kompliceret sorg formodentlig være blandt diagnoserne.

Dette er der nogen, som glæder sig over, da de håber, det vil medføre, at en særlig gruppe mennesker kan blive mere synlige for systemet og få anerkendt deres ret til hjælp og behandling, og at sorg nu i større grad vil blive adskilt fra depression.

Andre finder det derimod betænkeligt, at sorg nu gøres til en diagnose, og at vi har fået indrettet et system, hvor ens problemer skal sættes ind i en psykopatologisk ramme, for at man kan få hjælp.

I forlængelse af dette og af forårets foredragsrække Diagnosekultur og menneskelig forskellighed, vil vi i efteråret afholde en række foredrag om sorg: Som eksistentielt vilkår, noget vi lever med versus som noget vi skal håndtere, behandles for og noget vi forventes at komme os over indenfor en bestemt tidsramme.

Både sorgen ved vores nærtståendes død – når vi mister mennesker med særlig betydning for os, mennesker vi elsker og holder af. Men også sorgen ved andre eksistentielle tab – som det at miste sig selv, miste mening, fysisk førlighed, frihed, værd, fællesskab, tillid, tro, håb, kærlighed.

Vi får besøg af psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod, psykolog og specialist i psykoterapi Helene Grau samt hospitalspræst Tom Andersen Kjær.

Glæder os til at se jer!

__________________

Datoer og intro kan ses i indlæggene nedenfor (Esters er afholdt, se i stedet her). Alle foredragene afholdes kl 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

12/12. Helene Grau: Fra kompliceret sorg til samfundets komplicering af sorg

Når døden indtræffer så ophører vores relation til den døde. Sådan har vi i vestlige samfund vænnet os til at forstå det at miste. Og det har haft stor indflydelse på hvordan vi ser og møder sorg – både som efterladte, pårørende og professionelle behandlere. Vi har vænnet os til at tænke, at det eneste den efterladte har tilbage er minderne. Konsekvensen er at sorg processen bliver et spørgsmål om at forlig sig med det der aldrig mere bliver muligt i relation til den døde.

For nogen er det ikke bare svært. Det er umuligt. De kan ikke bare give slip på den de har mistet. De kan ikke forlig sig med tanken om at den afdøde nu kun er et minde. Det ville være nærlæggende at tænke at deres sorg er særligt kompliceret. At der på en eller anden måde er gået noget galt i deres måde at sørge på. Men måske er det ikke deres sorg der er kompliceret. Måske er det ikke dem der er noget galt med. Måske er det den måde vi i vores vestlige samfund forstår døden der har gjort sorgprocessen unødvendigt kompliceret.

Hvad hvis der var en anden måde at forstå døden? Hvad ville der ske hvis vi gav slip på ideen om at relationer kun kan eksistere når kroppen lever? Hvad hvis relationen eksisterer så længe vi relaterer os til den afdøde? Så bliver sorgprocessen en anden. Så bliver der plads til at ære, udfolde og støtte de relationer der kan fortsætte trods døden.

Helene Grau vil i sit oplæg dele en lang række eksempler fra sit arbejde med forældre der mister børn. Forældre der mister børn, bliver ofte tilskrevet ”kompliceret sorg”. Men disse forældre er netop kendetegnet ved at have evnen til at bevare en relation til det barn, der ikke længere trækker vejret. I stedet for at stemple den evne som udtryk for sorgsymptomer vil Helene illustrere hvordan der kan arbejdes med det som forælder adfærd. Derigennem bliver det muligt at støtte disse forældre til at skabe en relation til det døde barn på en måde hvor barnet fortsat i tankerne kan influere på foretrukne måder i forældrenes liv.

Helene er psykolog og specialist i psykoterapi og sorg.

__________________

Foredraget afholdes tirsdag 12. december kl 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

25/1. Tom Andersen Kjær: At være ude af sig selv og at finde sig selv – noget om sorg i et sansefilosofisk perspektiv

Tom Kjær vil redegøre for sin forståelse af sorg i forlængelse af filosoffen og teologen Knud Ejler Løgstrups tænkning om sansningen. Udgangspunktet for foredraget er en erkendelse af, at sorg og sanselighed er tæt forbundne. Der er også gået noget forud for sorgen. Noget, der har med sanselighed, bevægelse og stemthed at gøre. I sorgen sanses livet anderledes. Det kalder på en ny forståelse af livet, der kan rumme både det, der var og det, der er. Sorgens sanselighed gør også, at sorg ikke er noget, der kan eller skal fjernes ved diverse former for intervention. Den er derimod et livsvilkår – blandt mange – i et liv, hvor sansning og forståelse spiller sammen. Tom Kjær vil dele sine overvejelser om, hvad det kan være at møde sørgende mennesker professionelt.  I forlængelse af Løgstrups kunstfilosofi inddrages kunstneriske udtryk til belysning af sorgens sanselighed og mødet mellem mennesker i sorgen.

Tom Kjær er uddannet teolog fra Københavns Universitet og arbejder som hospitalspræst.

__________________

Foredraget afholdes torsdag 25. januar kl 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________