Forår 2024: Foredragsrække om skam

Skam. En tilstand, der grundlæggende er forbundet med ubehag for mennesker.
Skam er i modsætning til andre emotionelle og psykologiske tilstande negativ i den forstand, at den skjuler sig, gør tavs og forhindrer kropsligt og sprogligt udtryk frem for at synliggøre den smerte, som skammen ofte udspringer af, og på samme tid skaber, hos den enkelte. 
Men skam er også konstruktiv som socialt kompas, for skammen viser os hver især, når vi overskrider sociale normer og fælles forståelser af ordentlighed og acceptabel social adfærd. 

I det 21. århundrede fylder skam meget for mange mennesker; Vi kender både til klimaskam, kropsskam, utilstrækkelighedsfølelser og den skam, der kan ramme etniske og seksuelle minoriteter.
Skam, som i høj grad kan begrænse vores handleevner – individuelt såvel som kollektivt. 

I denne foredragsrække vil vi derfor arbejde os frem mod dybere forståelser af skammens fænomenologi. Vi vil undersøge, hvordan skam kan forstås som en reaktion på både vores egen livsførelse, men også tidligere generationers overforbrug, kolonialisme og sociale normer for ‘normalitet’ og social eksklusion. Vi vil bevæge os mellem skam som en konstruktiv, vigtig del af vores moralske og etiske overvejelser om egen livsførelse til skam som udelukkende destruktiv og livsbegrænsende.

Vi ønsker at bruge denne fælles undersøgelse af skam, som et springbræt til at gøre skammens handlingslammelse til konstruktive handlemuligheder – for os selv hver især, og for fagpersoner der til daglig arbejder med mennesker, som er hårdt ramt af og fanget i skammens destruktive univers.

Tjek også vores facebookgruppe for løbende info: Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Vel mødt,
Styregruppen

Rul til toppen