Intro til forårets foredragsrække: Diagnosekultur og menneskelig forskellighed

Introduktion til foredragsrækken foråret 2017: Diagnosekultur og menneskelig forskellighed

  • Er der rum for andre typer af kategorier og forståelser indenfor psykologi og psykiatri end de diagnostiske og psykopatologiske?
  • Er der rum for menneskelig forskellighed i diagnosekulturen?
  • Hvilke fordele, begrænsninger og/eller risici medfører brugen af kategorier?
  • Hvem har retten til at definere hvilke kategorier og forståelser, der er gyldige eller ikke?
  • Hvem har retten til at definere hvad, der er normalt eller ikke?

Forum for eksistentiel psykologi og terapi inviterer hermed til forårets foredragsrække, hvor der sættes fokus på diagnosekultur og menneskelig forskellighed. Vi får i denne forbindelse besøg af psykolog Cathrine de Thurah Wulff, sociolog Anders Petersen samt børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz.

Der kan læses mere om hvert af foredragene nedenfor, og de foregår alle kl. 19-21 på CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18. Entré 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

Der er ligeledes et nyhedsbrev på trapperne, hvor det fulde program præsenteres.

Vi glæder os til at se jer!

21/2-2017. Cathrine de Thurah Wulff: Mening med galskaben


“Mening med galskaben” – 
Der findes ingen psykopatologisk opførsel, kun meningsfulde handlinger i kontekst. Vores opgave er at finde den kontekst. 

Ud fra mit virke som psykolog og praktiker vil jeg med aftenens foredrag sætte fokus på hvordan man kan iagttage diagnosticering ud fra et poststrukturalistisk perspektiv. Funderet på en respons-baseret grund, og med inspiration fra Allan Wade, vil jeg derudover søge at fremføre et radikalt og kritisk syn på vores måde at møde mennesker på i vores praksis. 

En diagnose er et diskursivt institutionaliseret konstrukt eller meningskompleks. Symptomer kan ses som respons på en undertrykkende diskurs eller situation. Disse pointer vil jeg beskrive og udfolde gennem eksempler fra egen praksis samt gennem ydmyge referencer til teoretikere og praktikere som bl.a. Goffman, Foucault, Svend Aage Rasmussen og Jaakko Seikkula.

Cathrine de Thurah WulffSer frem til en god og konstruktiv dialog og diskussion omkring emnet!

Aktuelt arbejder Cathrine de Thurah Wulff som praktiker og psykolog i Resonanshuset. Hun har siden 2010 primært fungeret som samtaleterapeut og har derigennem erfaring med både individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, netværksmøder samt en stor del gruppeterapi. Hun har arbejdet som praktiserende psykolog med mennesker med spiseforstyrrelser, i en patientforening samt i psykiatrien. 

Tid og sted: 21/2-2017, kl. 19-21. CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18. Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

29/3-2017. Anders Petersen: Diagnosekulturen – et tilbageblik

Anders Petersen - sociolog og lektor ved Aalborg UniversitetDiskussionen om diagnosekulturen har floreret i bedste velgående de senere år – ikke kun indenfor forskningens verden, men også i en bredere offentlighed og blandt professioner med fingrene helt nede i diagnoserne: Praktiserende læger, psykologer og psykiatere. Begrebet har sat spor, ansporet til forandringer og til tider til ophedet debat.

I dette foredrag vil jeg, med udgangspunkt i en række af diagnosekulturens konsekvenser, først kaste et blik tilbage på de afledte effekter af diskussionen om diagnosekulturen for til sidst at se fremad: Hvordan ser fremtiden ud for diagnosekulturen?

Anders Petersen er sociolog og lektor ved Aalborg Universitet samt forfatter til bogen Præstationssamfundet. Der kan læses mere om Anders og hans arbejde her.

Tid og sted: 29/3-2017, kl. 19-21. CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18. Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

10/5-2017. Søren Hertz: Social uorden bliver gjort til individuel uorden

Søren Hertz - børne- og ungdomspsykiaterBørne- og ungdomspsykiater Søren Hertz er på vej med en ny bog.

Denne gang en social- og sundhedspolitisk bog, der beder andre om at tage stilling: Hvorfor er der så mange børn og unge, der mistrives? Og hvorfor er de psykiatriske forståelsesformer blevet så attraktive?

Det er en bog, der udfordrer tidens tendenser til et fokus på individuelle kompetencer og dermed individuelle begrænsninger, mangler og tidlig diagnosticering.

Det er en bog om moderne magtformer, ulige sociale vilkår, økonomiske nedskæringer, bevægelserne på tværs og ikke mindst fællesskabernes muligheder.

Udgangspunktet er at forstå symptomer og oplevelser af afmagt som invitationer til afgørende ny-orientering.

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater og medstifter af Metalog. Han er i forvejen forfatter til bogen Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder samt en lang række artikler og debatindlæg. Læs mere på hjemmesiden www.metalog.dk.

Tid og sted: 10/5-2017, kl. 19-21. CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18. Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)