Forårsrække 2019: Stof til eftertanke – er vi på vej mod evidensbaseret psykedelisk terapi?

I efteråret 2018 kom den tankevækkende nyhed, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) havde godkendt en række nye forsøg med psilocybinbaseret psykedelisk terapi mod behandlingsresistent depression. Endvidere havde de givet behandlingen den såkaldte ”Breakthrough Therapy” udnævnelse, hvilket året før også skete for behandling af PTSD med MDMA (“Ecstacy”).

En ”Breakthrough Therapy” udnævnelse gives til behandlinger med særligt lovende resultater, som man fra myndighedernes side prioriterer at få på markedet hurtigst muligt. Så der er næppe tvivl om, at psykedelisk terapi er på vej, muligvis endda i forholdsvis nær fremtid, og at substanser, vi plejer at tænke på som stoffer, hermed er ved at blive omdefineret til (også) at være en ny type psykofarmaka/medicin.

Umiddelbart kan det måske være svært at forestille sig, men sammenligner man med den udvikling, der sås i forbindelse med fx meditation, som i form af “mindfulness” på ganske kort tid blev mainstream, er det måske ikke så utænkeligt? Hvis meditation på relativt få år kunne bevæge sig fra at være udenfor mainstream til at være en naturlig del af psykologisk og psykiatrisk praksis, kunne man da ikke også forestille sig det muligt, at noget tilsvarende er ved at ske i forbindelse med psykedelisk terapi? Meditation blev tidligere af mange set som en alternativ metode til at inducere ændrede bevidsthedstilstande, men er nu anset for at være en evidensbaseret metode til stressreduktion og en effektiv metode til at bryde negative tankemønstre i depressive tilstande gennem øget opmærksomhed. På lignende vis er psykedelisk terapi mod behandlingsresistent depression og PTSD måske også ved at bevæge sig i retning af mainstream via evidens for dets virkning samt let forståelige mulige forklaringer om, at de psykedeliske tilstande bryder fastlåste negative tankemønstre.

Sker dette, og har vi først centre, der tilbyder evidensbaseret psykedelisk terapi, så bliver det også pludselig muligt at forske i psykedelisk terapi og psykedeliske tilstande på en helt ny måde. Ligesom det indenfor de seneste 10 år ligeledes er blevet det i forbindelse med forskningen i meditation.

I så fald spekulerer vi på, hvorvidt psykedelisk terapi da blot vil gå hen og blive en niche, et værktøj blandt mange, en enkel måde at bryde negative tankemønstre, uden derved nødvendigvis at få den store effekt på psykologi, psykiatri og bevidsthedsforskning i bredere forstand? Eller om de tidlige pionerer i psykedelisk terapi derimod havde ret, da de i 1950erne hævdede, at psykedeliske substanser, med deres forunderlige evne til at gøre ellers latente processer og indhold i psyken manifeste, er for psykologien og psykiatrien, hvad opfindelsen af kikkerten var for astronomien? Og om psykedeliske substanser da på et grundlæggende niveau vil komme til at forandre vores forståelse af, hvad “psyke” og “bevidsthed” er, samt dermed også vores forståelse af hvad det vil sige at være menneske?

Forårets foredrag

Ved forårets foredragsrække i Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi har vi inviteret tre foredragsholdere – psykolog og ph.d. Dea Siggaard Stenbæk, læge Oliver Hovmand og Dr. Scott J. Hill – som på hver deres måde vil introducere os til noget af den nye forskning indenfor virkningen af psykedeliske substanser og psykedelisk terapi. Samtidig får vi mulighed for at komme i dialog med dem om spørgsmål som bl.a. følgende:

  • Er det muligt at lave psykedelisk terapi på en forsvarlig og sikker måde?
  • Hvad vil psykologernes rolle komme til at være – eksempelvis screening af folk inden behandling, facilitering af processen og hjælp til at komme gennem angstfyldte og svære oplevelser, samt hjælp med integreringen af indsigter og tilstande bagefter?
  • Hvilke perspektiver kan der være i, at man i psykiatrien får adgang til en ny type psykofarmaka, der får erindringer og betydningsmateriale tilknyttet symptomerne til at manifestere sig?
  • Kunne det, at de psykedeliske behandlinger på én gang er både psykofarmakologiske og psykoterapeutiske, tænkes at danne basis for nye former for samarbejde mellem psykologer og psykiatere?
  • Hvordan kan vi forstå, at den terapeutiske virkning af psykedelisk behandling er forbundet med oplevelser, der af patienterne ofte beskrives som åbenbaringer af overvældende skønhed eller som dybe følelser og indsigter af eksistentiel eller religiøs art?

21/3. HJERNEN UNDER PÅVIRKNING AF PSILOCYBIN OG FORSØGSPERSONERNES ERFARINGER v. Dea Siggaard Stenbæk, autoriseret psykolog og ph.d. i neuroscience ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet. Dea vil i foredraget ”Hjernen under påvirkning af psilocybin og forsøgspersonernes erfaringer” fortælle om hendes forskningserfaringer med det psykedeliske stof psilocybin og psykologens rolle i og omkring den psykedeliske session. Der vil også blive vist resultater fra et forskningsforsøg med psilocybin, som hun har været med til at lave, og hun vil introducere nogle af de særlige psykologiske fænomener, den psykedeliske oplevelse kan indeholde. Sammen med sig har hun en af forsøgets tidligere deltagere, som vil fortælle, hvordan det var at være med.

8/4. MDMA-MEDIERET PSYKOTERAPI TIL BEHANDLING AF BEHANDLINGSRESISTENT PTSD v. Oliver Hovmand, introlæge i psykiatrien i Odense. Oliver skrev speciale om MDMA-medieret psykoterapi for behandlingsresistent PTSD. Herudover udkommer han snart med bogen ”Medical Psychedelics”, hvor der gennemgås litteratur af den kliniske brug af psychedelica: LSD, psilocybin, MDMA, DMT, ketamin og ayahuasca. Denne udkommer på crowdfundingplatformen Kickstarter (se link nedenfor). Til foredraget i aften, som har titlen ”MDMA-medieret psykoterapi til behandling af behandlingsresistent PTSD”, vil Oliver fortælle om den nye forskning i MDMA-medieret psykoterapi til behandling af behandlingsresistent PTSD, og der vil være rig mulighed for spørgsmål.

8/5. JUNGIAN INSIGHTS INTO PSYCHEDELIC EXPERIENCES v. Scott J. Hill, ph.d., som vendte tilbage til studierne i 2002 for at blive klogere på hans traumatiske, og dog i sidste ende livs-forbedrende, psykedeliske oplevelser i 1967. I afhandlingen fra 2009 har han konstrueret et omfattende Jungiansk framework til forståelsen af psykedeliske oplevelser, med særligt fokus på svære psykedeliske oplevelser. Scott er uddannet i psykologi, pædagogisk psykologi, filosofi og religion. Han er forfatter til bogen “Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology and Psychedelic Experience” (2013) og holder nu til aften foredraget “Jungian Insights into Psychedelic Experiences”. Hvor han vil beskrive, hvorledes Jungs psykologi bidrager til forståelsen af psykedeliske oplevelser.

__________________

Foredragene afholdes kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

Uddybende introduktion til hvert af dem kan ses i indlæggene nedenfor.

__________________

Links:

For mere information om foredragsholderne og deres arbejde med psykedelisk terapi.

Dea Siggaard Stenbæk

Magiske svampe påvirker serotoninsystemet

Om Deas forskning

 

Oliver Hovmand

MDMA kan være mulig kur mod posttraumatisk stress, viser studie

Olivers snarligt kommende bog ”Medical Psychedelics”

 

Scott J. Hill

Scotts bog “Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology and the Psychedelic Experience” 

CV

21/3. Dea Siggaard Stenbæk: Hjernen under påvirkning af psilocybin og forsøgspersonernes erfaringer

Dea Siggaard StenbækPsilocybin – et psykedelisk stof, vi kender fra svampe i naturen – kan om få år blive et aktuelt tilbud i behandlingen af sygdomme som depression og Hortons hovedpine. Men hvordan påvirker psilocybin hjernen, og hvad er de psykologiske effekter?

Eksperimentel behandling med psykedeliske stoffer har været bandlyst siden 60’erne. Først de senere år har forskningsmiljøerne i bl.a. Danmark, England og USA åbnet op for forskning i psilocybin igen under ordnede forhold i sikre, kliniske rammer.

Dea Siggaard Stenbæk er autoriseret psykolog og ph.d. i neuroscience ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet. Hun forsker I et tværfagligt felt mellem psykologi, farmakologi og neurovidenskab. Sammen med et hold af forskere på Rigshospitalet har hun været med til at lave ny dansk forskning i psilocybin og håber på, at de første resultater fra deres forsøg kan føre til, at psilocybin på sigt kan udvide behandlingspaletten for en række psykiske sygdomme, hvor de eksisterende behandlingstilbud ikke er tilstrækkelige.

Hun vil denne aften fortælle om hendes forskningserfaringer med stoffet og psykologens rolle i og omkring den psykedeliske session. Der vil også blive vist nogle resultater fra forsøget og hun vil introducere nogle af de særlige psykologiske fænomener, den psykedeliske oplevelse kan indeholde. Sammen med sig, har hun en af forsøgets tidligere deltagere, som vil fortælle, hvordan det var, at være med.

__________________

Foredraget afholdes 21. marts kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

8/4. Oliver Hovmand: MDMA-medieret psykoterapi til behandling af behandlingsresistent PTSD

Oliver HovmandInden krigen mod stoffer blev indledt, var mange stoffer, der i dag kun betragtes som rusmidler, lægemidler i det psykiatriske medicinskab.  De sidste ti år er der igen blevet udført forskning i disse stoffers medicinske potentiale, og især MDMA er i nyere forsøg blevet vist at have et lovende potentiale til behandling af bl.a. PTSD i kombination med psykoterapi.

I foredraget gennemgås den nye forskning i MDMA-medieret psykoterapi til behandling af behandlingsresistent PTSD, og der vil være rig mulighed for spørgsmål.

Oliver er introlæge i psykiatrien i Odense. Han skrev speciale om MDMA-medieret psykoterapi for behandlingsresistent PTSD. Han udkommer snart med bogen “Medical Psychedelics”, hvor der gennemgås litteratur af den kliniske brug af psychedelica: LSD, psilocybin, MDMA, DMT, ketamin og ayahuasca. Denne udkommer på crowdfundingplatformen Kickstarter (se link i indlægget ovenfor).

__________________

Foredraget afholdes 8. april kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

8/5. Scott J. Hill: Jungian Insights into Psychedelic Experiences

Scott J. HillScott Hill’s  presentation describes the penetrating insights Carl Jung’s psychology contributes to understanding psychedelic experiences. This talk emphasizes especially challenging psychedelic experiences – experiences occasioned by powerful infusions of numinous imagery and associated emotions rising into consciousness from the collective unconscious and overwhelming the ego. While such intense experiences are potentially traumatic, they offer the ground for profound psychological healing and transformation. This talk will focus on how Jung’s concepts of archetypes and the collective unconscious, characterized by Jung as having a “supernormal degree of luminosity,” help us explain these challenging psychedelic experiences and their transformative potential.

Scott J. Hill, Ph. D., returned to graduate studies in 2002 to inquire into the nature of his own traumatic yet ultimately life-enhancing psychedelic experiences in 1967. His dissertation (2009) constructed the only comprehensive Jungian framework for understanding psychedelic experiences, with an emphasis on difficult psychedelic experiences. Scott holds degrees in psychology, educational psychology, and philosophy and religion. He is the author of “Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology and Psychedelic Experience” (2013, Muswell Hill Press, London).

__________________

Foredraget vil være på engelsk, og det afholdes 8. maj kl. 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________