“Åben Dialog” – Filmvisning & debat om nytænking af psykiatrien

Tid: 22. april, kl. 18:15-21:00 (vær venligst opmærksom på, at vi begynder en time tidligere end normalt).

Sted: Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, Kbh. K.

Forum for Eksistentiel Psykologi & Terapi inviterer til filmvisning & debat om nytænking af psykiatrien:

Af Daniel Macklers dokumentar fremgår, at man i det nordlige Finland med den dialog- og netværksorienterede tilgang “Åben Dialog” har haft så stor succes med at hjælpe mennesker igennem psykotiske krisetilstande, at man har reduceret antallet af skizofreni-diagnoticerede til næsten nul.

I en tid, hvor det er almindeligt at opfatte psykotiske tilstande som symptomer på kemiske ubalancer i hjernen, og hvor mange opfatter neurobiologisk forskning og udviklingen af ny psykofarmaka som skizofreni-diagnosticeredes eneste reelle håb om helbredelse, er sådanne resultater en overraskende anomali. Ikke mindst fordi man i disse tilgange helst helt undgår indlæggelser på psykiatriske hospitaler og brug af anti-psykotisk medicin.

Filmen om “Åben dialog” rejser derfor spørgsmålet, om en bedre psykiatri primært handler om bedre medicin og flere ressourcer til det eksisterende system, eller om en mere grundlæggende nytænkning og kulturændring indenfor området er nødvendig.

Du inviteres hermed til at se filmen sammen med andre fagfolk, studerende, berørte og interesserede, samt til at deltage i den efterfølgende dialog og debat med psykiater Ole Larsen, der har arbejdet med at implementere “Åben dialog” i Danmark.

Entre: 30 kr.


Sædvanen tro fortsætter alvoren og munterheden efter kl 21 på en nær beværtning, hvor alle fortsat er velkomne 🙂

Se mere på vores facebook-side: https://www.facebook.com/groups/485108540690/

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kilder til mening – foredrag ved Peter la Cour

10. december 2014, klokken 19:00 – 21:00

Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, Kbh. K.

Den eksistentielle psykologi kan til tider forekomme lovlig luftig og abstrakt til, at den kan håndteres i praksis. Empiriske undersøgelser og psykoterapi kræver ofte lidt mere fasthed. Er eksistentiel psykologisk tænkning virkelig bundet til åben fænomenologisk metode?
Nej, der kan tales om eksistens på mange andre måder. Foredraget introducerer Tatjana Schnells empiriske arbejde med meningsbegrebet og det præsenterer en konkret metodeidé til, hvordan man direkte kan italesætte mening i livet under psykoterapi”.

Peter la Cour er sundhedspsykolog med PhD i religionspsykologi. Han har arbejdet med eksistens og sygdom gennem det meste af sit professionelle liv.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
Entré: 30,- (gratis for medlemmer af forum).

Vanen tro hygger og diskuterer vi efterfølgende videre på nærmeste beværtning (Stue 11).

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kilder Til Mening.

Foredrag, onsdag d. 10. december ved OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Peter la Cour.

Den eksistentielle psykologi kan til tider forekomme lovlig luftig og abstrakt til, at den kan håndteres i praksis. Empiriske undersøgelser og psykoterapi kræver ofte lidt mere fasthed. Er eksistentiel psykologisk tænkning virkelig bundet til åben fænomenologisk metode?

Nej, der kan tales om eksistens på mange andre måder. Foredraget introducerer Tatjana Schnells empiriske arbejde med meningsbegrebet og det præsenterer en konkret metodeide til, hvordan man direkte kan italesætte mening i livet under psykoterapi.

Peter la Cour er sundhedspsykolog med PhD i religionspsykologi. Han har arbejdet med eksistens og sygdom gennem det meste af sit professionelle liv.

Tid & Sted: Onsdag d. 10. dec. kl. 19-21, Center for Sundhed og Samfund (tidl. Kommunehospitalet), lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, Kbh. K.

Alle er velkomne, entré: 30,-  (gratis for medlemmer af forum).

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard

Forelæsning den 23. april kl. 19-21, CSS lokale 1.1.18 (Øster Farimagsgade 5). Entre 30 kr

Filosoffen Anders Fogh Jensen vil med udgangspunkt i sin nye bog, Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? udlægge nogle af Kierkegaards nøglebegreber, bl.a. fortvivlelse, endelighed, religiøsitet og æstetik, og vi vil tale om relationen mellem disse begreber og arbejdet i terapirummet.

Anders Fogh Jensen er Ph.D. i filosofi og er forfatter samt arbejder med foredrag, terapi og supervision

Læs mere på www.filosoffen.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Terapiens begrænsede mulighed

Foredrag ved Bjarne Jacobsen, onsdag den 12. marts kl. 19-21, lokale 1.1.18 på CSS       Øster Farimagsgade 5.  Entré 30 kr.

Grundstenen i Kierkegaards menneskeforståelse er, at mennesket må forholde sig til sig selv. Den konkrete følge af dette forhold er, at mennesket stilles skævt i forhold til sig selv: mennesket bliver ikke det selv det er anlagt på at kunne blive. Psykoterapien er et forum, hvor den enkelte tilbydes at opholde sig (gøre holdt) ved sit forhold til sig selv. Men terapeuten, som skal hjælpe klienten, er selv et forhold, der udfordres af sin opgave med at forholde sig til sig selv. Oplæget vil fokuserer på de muligheder – og begrænsninger – for hjælp som terapien rummer.

Bjarne Jacobsen er psykolog med terapeutisk efteruddannelse fra Københavns Universitet og ansat som lektor i personlighedspsykologi ved Roskilde Universitet. Bjarne har i flere sammenhænge skrevet om Kierkegaard og eksistentiel psykologi

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Søren Kierkegaards angstbegreb i psykoanalyse og kognitiv terapi

Dobbeltforedrag onsdag den 19. februar klokken 19-21, CSS lokale 1.1.18 (Øster Farimagsgade 5)

1. Angst-behandling – mellem kognitiv og eksistentiel tænkning, v. Jakob Skov Knudsen
Angstlidelser er stærkt generende og ind imellem invaliderende.
En kombineret behandling, der både låner fra kognitiv terapi og fra Kierkegaardsk tænkning om at være til, gør at klienter ikke bare får deres liv tilbage, men også at de får uvurderlige oplysninger om hvem de er, og hvordan de kan leve deres liv i overensstemmelse med dette. Der gives en præsentation af tankerne bag en sådan tilrettelagt behandling.

Jakob Skov Knudsen, privatpraktiserende psykolog, der har arbejdet med terapi i de sidste 13 år. Sideløbende har han tidligere været ansat som forskningsassistent på Københavns Universitet, hvor han blandt andet har arbejdet med livsfortællinger.
Jakob Skov Knudsen er knyttet til to forskningsgrupper – en med base på KU og en på RUC – der tager afsæt i fænomenologi og eksistentiel tænkning.

2. Leve med eller dø af angsten? v. Kirsten Søltoft Klercke
Kierkegaard og psykoanalysen overensstemmer i at se angst som en åbning til subjektiviteten. Terapeuten møder oftest angst forskudt til særligt symptom (f.eks. som fobi). Men hvis behandleren – selvfølgelig især i rent medicinsk regi – glemmer angstens eksistentielle særstatus, bliver behandlingen ofte ret så ussel, igen både efter Kierkegaards og psykoanalysens opfattelse.

Kirsten Søltoft Klercke, filosof og psykoanalytiker. Har været tilknyttet Kierkegaard-forskningscentret og er bestyrelsesmedlem i Kierkegaardselskabet. Medlem af Nordisk Sommeruniversitets psykoanalysekreds, Lacankredse i Kbh. og praktiserer psykoanalytisk psykoterapi.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Søren Kierkegaard og terapi

Søren Kierkegaard er den største danske filosof og teolog i moderne tid. De fleste danskere er bekendt med et eller flere nøgleaspekter i Kierkegaards forfatterskab. Der er også mange, som er bekendt med, at Kierkegaards forfatterskab indeholder psykologiske og terapeutiske overvejelser. Der mangler imidlertid at blive sat et sammenhængende fokus på, hvordan vi skal forstå Kierkegaards psykologiske og terapeutiske overvejelser, og på hvordan de kan bringes i anvendelse her 200 år efter Kierkegaards fødsel. Forum for Eksistentiel psykologi og terapi bringer Kierkegaard i spil inden for psykologiens og terapiens rammer, og ser på hvilken rolle Kierkegaards forfatterskab har haft og kan have her.

Alle arrangementerne foregår på Center for Sundhed og Samfund (CSS) på Københavns Universitet på Nørre Farimagsgade.

Søren Kierkegaards betydning for den eksistentielle psykologi og terapi,ved idéhistoriker og filosof Anders Dræby Sørensen

Onsdag den 13. november kl. 19-21, CSS lokale 1.1.18

Søren Kierkegaards forfatterskab ligger forud for psykologiens og psykoterapiens selvstændiggørelse som moderne videns- og praksisfelter i slutningen af det 19. århundrede. Derfor er Kierkegaards psykologiske tanker indvævet i mere overordnede filosofiske og teologiske overvejelser, sådan som det havde været almindeligt lige siden antikken. Men Kierkegaard skulle også få en indflydelse på den moderne psykologi og terapi. Efter den moderne psykologis gennembrud er der nemlig dels blevet gjort adskillige forsøg på at skildre Kierkegaard som psykologisk case. Andre har forsøgt at udtrække en egentlig psykologisk teori i moderne forstand fra Kierkegaards forfatterskab. Endelig har Kierkegaard fået en meget mere anvendelsesorienteret rolle i forbindelse med udviklingen af den eksistentielle psykologi og terapi fra 1930’erne og frem til i dag. Foredraget kaster et blik på Kierkegaards forfatterskab – som en udløber af en klassisk tradition for filosofisk terapi – og ser på, hvordan Kierkegaard optræder som en figur i den eksistentielle psykologi og terapi, der bruges til at bringe nogle særlige praktiske og teoretiske temaer på spil.

Foredraget er baseret på artiklen Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykiatri og psykoterapi, der er under udgivelse i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, nr. 68

Anders Dræby Sørensen er idéhistoriker og filosof fra Aarhus Universitet. Dertil er han uddannet i humanistisk sundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet, psykologi fra Aalborg Universitet og psykoterapi fra Regent’s University London.

Anders arbejder med foredrag, undervisning og formidling af filosofiske og psykologiske tilgange til kulturfænomener, eksistens og uddannelse.

Han har bl.a. redigeret antologierne ‘Den moderne medicin’ (2002), ‘Ethics, Rights and Death in Moderne Medicine’ (2002), ‘Det svære liv’ (2005) samt skrevet bogen ‘Jobparathed’ (2006). Hans publikationsliste omfatter adskillige artikler om eksistentiel psykologi, filosofi og terapi.

Se mere: www.andersdraeby.com

Kierkegaard-gymnastik, ved skuespiller Claus Damgaard

Onsdag den 4. december kl. 18.30-21 i lokale 2.1.24

Der er meget snak om Søren Kierkegaard, men hele Kierkegaards forfatterskab handler om HANDLING! …om åndfuld og helhjertet hengivelse til sanseligt samspil i dagligdagen. Claus Damgaards Kierkegaard-gymnastik giver dig mulighed for at opleve, hvordan Kierkegaards “Dobbeltbevægelser” kan gøre livet til en leg!.. en lidelsesfuld og dødsensalvorlig leg selvfølgelig! Mere information på www.enten-eller.dk

Se en introduktion til Claus Damgaards Kierkegaard-gymnastik ved at trykke her!

Claus Damgaard kalder sig “Kierkegaard-snylter” eller “Kierkegaard-praktikant” – de sidste 10 år har han levet af at gengive Søren Kierkegaards forfatterskab på nye måder og i sit eget liv eksperimenteret indgående med fysisk udlevelse af Kierkegaards paradoksale virkemidler i dagligdagen.

Kierkegaards angstbegreb og den moderne psykoterapi

Begrebet angst udgør et centralt tema i Kierkegaards forfatterskab. Men hvordan skal vi forstå Kierkegaards angstbegreb i lyset af den moderne psykoanalyse og kognitive adfærdsterapi? Arrangementet ventes at foregå i februar 2014. Nærmere information følger.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Foredrag d. 14. maj kl. 19:00 : Ted Schröder, Is the meaning of dreams hidden?

In this talk I try to show how a more direct approach to dreams can look like. I suggest that the meaning of dreams can be said to lie in front of us, if only we can open ourselves a little more to them.

So, understanding a dream is perhaps not so much about looking upon it as a barrier to an inner unconscious mind behind the dream layer. Rather we ourselves are the barrier that we need to overcome, in order to meet the dream – or any other human experience.

The reference point in this talk will be existential psychology. Most of all this means to me, that the reference point is an open mind. A mind that is a little less concerned than ususal with stories and theories about how the world is.

Ph.D. Ted Schröder, private practitioner, leg. psychotherapist, leg. psychologist, sociologist. Teacher, supervisor, and author of the book The Unconscious – a Dream of the Genuine (2003). (The book is in swedish.)

 

 

 

Hvor? CSS. Øster Farimagsgade 5. Lokale: 1.1.18, kl. 19-21.  Entré 30 kr. Tilmelding ikke nødvendig

Udgivet i Ikke kategoriseret | En kommentar

Ny foredragsrække: “Drøm & Eksistens”

Så er den nye foredragsrække klar! Denne gang vil vi under overskriften “Drøm & eksistens” undersøge hvordan det står til med psykoterapiernes “kongevej” til klientens særegne betydningsunivers og måde at finde mening i det hele, nemlig drømmen!

Og nej, Freud hverken opfandt drømmene eller det at spørge til deres mening. Som Foucault er inde på i hans 50 siders lange forord til Binswangers klassiske artikel “Drøm & eksistens”, så var det at spørge til drømmenes mening også en del af antikkens filosofiske praksis og drømmen desuden noget der hører ligeså uløseligt sammen med den vågne eksistens, som natten hører sammen med dagen.

Så hvordan kan vi i 2013, så at sige post-Freud, forstå drømmen? Ingen psykologi der mener at sige noget alment om mennesket kan vel ignorere drømmen? Og der er vel næppe den psykoterapeut, uanset skole, der ikke har oplevet at en klient spontant fortælle om en drøm, der forekommer betydningsfuld?

Vel mødt til endnu en foredragsrække i Forum!

Udgivet i Ikke kategoriseret | En kommentar

Studiekreds: Ons. 10 & 24 April. Kl. 19-21: Foucault/Binswanger: Drøm & eksistens

Vi læser Foucaults 50 siders forord til Binswangers klassiske artikel “Drøm & eksistens” med fokus på Foucaults forståelse af drøm & fantasi, samt på forholdet mellem Heidegger, Binswanger & Foucault. Introducerende oplæg ved filosof & psykolog Anders Thingmand og filosof og idéhistoriker Anders Dræby Sørensen. Tekster tilsendes ved henvendelse til anders@thingmand.dk

Hvor? CSS. Øster Farimagsgade 5. Lokale: 10.1.01 Gratis

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar