Foredrag 21/9 2016: Stemning og atmosfære i det terapeutiske rum

Stemning og atmosfære i det terapeutiske rum – ved psykolog Mads Bank

Traditionel behandling i sundhedssystemet virker ikke på unge med misbrugsproblemer, som slet ikke dukker op til evt. behandling. Mads Branks forskning viser, at unge med misbrug skal lære at mestre deres liv og opleve engagement, fremfor løftede pegefingre, hvis de skal komme ud af deres misbrug.
Traditionel behandling i sundhedssystemet virker ikke på unge med misbrugsproblemer, som slet ikke dukker op til evt. behandling. Mads Banks forskning viser, at unge med misbrug skal lære at mestre deres liv og opleve engagement, fremfor løftede pegefingre, hvis de skal komme ud af deres misbrug.

Tid og Sted: 21/9 2016 kl 19-21 CSS Østerfarimagsgade 5, lok. 1.1.18.

Siden Freuds ’talking cure’ har de fleste terapi traditioner fokus på sprog og bekendelse som en forudsætning for personlig forandring og udvikling. Der er dog en række forudsætninger i det terapeutiske setup, der sjældent analyseres og som kan give en række vanskeligheder. Eksempelvis oplever mange professionelle at det kan være meget vanskeligt at føre terapeutiske samtaler med unge, som kan føle sig usikre og utilpasse i traditionelle terapeutiske rum.

I foredraget vil jeg trække på begreber fra filosofferne Michel Foucault og Martin Heidegger til at analysere hvordan stemninger, atmosfære, rum, materialitet og de former for disciplin og krav om bekendelse vi udsættes for gennem vores opvækst spiller en væsentlig rolle når vi arbejder i og udenfor det terapeutiske rum. I foredraget vil jeg argumentere for at vores forståelse af terapi, rum og socialt arbejde kan udvikles ved at få en større forståelse for vigtigheden af det terapeutiske rum og affektive fænomener som stemning, atmosfære.

Eksemplerne er hentet fra min forskning i udvikling af nye metoder til at arbejde med unge og rusmidler. Dette har jeg undersøgt i to institutioner; U-turn.dk og Helsingung.nu, der er inspireret af systemiske, narrative og løsningsorienterede metoder. Se mere på madsbank.com

 

Keywords: unge, rusmidler, narrativ, systemisk, Heidegger, Foucault, eksistentiel fænomenologi.