Om foredragsrækken i foråret 2023

Planlægningen skrider fremad, og forårets foredragsrække begynder så småt at tage form.

Temaet vil denne gang omhandle eksistentiel psykologi og terapi i praksis, og datoerne er nu på plads. Der kan derfor sættes kryds i kalenderen allerede nu den 21. marts, 18. april og 9. maj, hvor vi får besøg af tre praktikere til at fortælle om, hvordan de arbejder med eksistentiel psykologi, filosofi i terapeutisk praksis – henholdsvis Rasmus Villum Olsen, Mette Vesterager og Iver Hecht.

Ét er at kunne tale om eksistensen, den eksistentielle psykologi, filosofi, kunst eller noget helt femte… noget andet er at kunne gøre eksistentiel psykologi og terapi i praksis. Oversættelsen mellem (ofte) svært tilgængelig litteratur, egne kroppe og sind som på forskellig vis stritter imod og så konkret praksis – altså gjort eksistentiel psykologi og terapi – kan være og er ofte en vanskelig størrelse. Det er heller ikke en oversættelses- og praksiskunnen som er ganske udbredt blandt psykologer og andre relationsprofessionelle. Derfor inviterer vi dette forår til denne foredragsrække.

Læs meget mere om de enkelte foredrag i de andre indlæg her på hjemmesiden. Alle kan være med, uanset hvor i livet interessen for eksistensen måtte være opstået. Vi glæder os til at se jer!

Mh arrangørgruppen

21/3. Intro til Eksistentiel og Fænomenologisk terapi v/ Rasmus Villum Olsen

Denne aften vil klinisk psykolog Rasmus Villum Olsen fra Det Eksistentielle Hus introducere jer til brugen af de eksistentielle ideer i praksis.

At arbejde eksistentielt/fænomenologisk indebærer, at man trækker på en vifte af filosofiske ideer, som tager form af en filosofisk undren i det terapeutiske rum. Det er en undren, som bider sig fast i den livsverden, vores klienter kommer med. Vi ønsker at komme tæt på livsfænomener som bl.a. sorg, håb, håbløshed, angst, tillid og glæde, både hvad angår måden de viser sig for den enkelte i terapien og som et almenmenneskeligt fænomen.

Som eksistentiel og fænomenologisk praktiker handler det om at møde livet dér, hvor det er for vores klienter og gøre os åbne for at fornemme det. Dette kræver, at vi fremmer en særlig langsomhed, evne til at lytte og forundrings-attitude.

Aftenen vil byde på både et oplæg og en samtale omkring, hvordan vi kan tænke og arbejde eksistentielt/fænomenologisk og forhåbentlig give dig større indblik i, hvordan en klinisk psykolog kan arbejde med disse ideer.

Foredraget afholdes tirsdag 21. marts kl. 19-21. Det er på CSS, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K – Entré: 30 kr.

Mere info om Rasmus her: rasmusvillumolsen.dk og Det Eksistentielle Hus

18/4. Hannah Arendt og eksistentiel psykologi i praksis v/ Mette Vesterager

Mette Vesterager holder foredrag om, hvordan Hannah Arendts filosofi kan fortolkes ind i en nutidig og psykologisk kontekst og bringes til anvendelse i psykologisk praksis.

I sine beskrivelser af vita activa – det aktive liv – lægger Arendt vægt på mennesket som funderet i fællesskaber og på de samfundsmæssige strukturer, der former vores identitet og livsvalg. Arendt beskriver de forandringer, menneskets moderne liv har undergået i arbejdslivet, i vores forbrugsmønstre og i vores omgang med hinanden, og har særligt belyst den fremmedgørelse, det har medført. Hun peger på grundvilkårene mundanitet, pluralitet og natalitet som væsentlige og i foredraget beskrives, hvordan de kan integreres i psykologisk praksis.

Mette Vesterager er filosof, terapeut og forfatter til bl.a. bogen Stress og eksistens og artiklen: Vita Activa, Hannah Arendt og eksistentiel psykologi. Foredraget er delvist baseret på et forskningsprojekt udført ved Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet.

Det afholdes tirsdag 18. april kl. 19-21. På CSS, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K – Entré: 30 kr.

Der kan læses mere om Mette her: mettevesterager.dk

9/5. Om anvendelsen af et eksistentialistisk menneskesyn i intensiv familieterapi v/ Iver Hecht

Det sidste af forårets foredrag er med Iver Hecht, som er forstander emeritus, cand.psych.aut. og ambassadør for Familiecentret Vibygård.

Efter 35 års erfaring med døgnfamiliebehandling har han skrevet en bog Vejen Hjem, som handler om at finde vej ind til sit indre barn og tage dette i hånden, og derved bryde den negative psykologiske arv. Det handler om forbindelse – relationer – og kærlighed. Om at forstå og leve med angst og skam og alle de andre grundlæggende følelser, som udspiller sig i sanserne, følelserne og mentalt.

Det handler også om at finde vej igennem de psykologiske teorier med et menneskesynskompas i hånden, således at praksis også afspejler ens grundlæggende menneskesyn.

Foredraget afholdes tirsdag 9. maj kl. 19-21. På CSS, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K – Entré: 30 kr.

For mere info om Iver, gå til: vibygaard.dk/medarbejdere

Rul til toppen