SPORG DER OPTRAPPER

SPORG DER OPTRAPPER

KONFLIKTER

SPROG DER NEDTRAPPER

KONFLIKTER

DEFINERER DEN

ANDEN

KRITISKE ORD

UDFORSKER – ER

NYSGERRIG PÅ HVEM

DEN ANDEN ER.

NEUTRALE

IAGTTAGELSER –

FAKTA

SÆTTER ETIKETTER

PÅ DEN ANDEN –

PUTTER I BÅS

FOROLDER SIG TIL

DET AKTUELLE OG

EGNE FØLELSER OG

TANKER

GENERALISERER

ALDRIG / ALTID, ALLE

BESKRIVER KONKRET

OG SPECIFIKT I TID OG

STED

FRALÆGGER SIG

ANSVAR

HENVISER TIL ORDRE,

NØDVENDIGHED,

REGLER

PÅTAGER SIG ANSVAR

FOR EGNE

HANDLINGER OG

VALG. GIVER UDTRYK

FOR HVAD GERNE VIL,

FORETRÆKKER