Bøger

Borg Hansen, K. Eksistentiel terapi og meditation. Klitrose, 1998.

Cohn, H. Existential Thought and Therapeutic Practice. Sage Publications, 1997.

Jacobsen, B., Den helbredende sygdom : Søren Kierkegaard - krise ved somatisk sygdom, Dansk psykologisk Forlag, 2000.

Jacobsen, B. Eksistensens psykologi - en introduktion, Hans Reitzels Forlag, 1998.

Schultz, K. Eksistens i arbejdslivet - At skabe mening for virksomhed og medarbejder. Hans Reitzels Forlag, 2000.

Spinelli, E. Tales of Un-knowing. Therapeutic Encounters from an Existential Perspective. Ducworth, 1997.

Spinelli, E. Terapi - magt og mystifikation. Hans Reitzels Forlag, 1998.

van Deurzen-Smith, E. Eksistentiel samtale og terapi. Hans Reitzels Forlag, 1995.

Yalom, E. Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels Forlag, 1999.