Afholdte arrangementer:

2011:

Onsdag d. 27. april:

Parterapi i en eksistentiel kontekst

ved 

Jørn Laursen

Onsdag d. 13. april:

Selvdannelsens skyggesider

- skoleskyderi som en moderne form for 'dæmonisk rasen'.

ved

Lars Geer Hammershøj


Onsdag d. 30. marts:

Hvad er Gestaltterapi?

ved 

Hanne Hostrup


2010:

Onsdag d. 1. december:

Et Landkort over Livets Eksistentielle Grundtræk

- Markeringer af Menneskets Udfoldelsesmuligheder

ved 

Kim Gørtz, 


Onsdag 24. marts:

Sandhedssansens ukrænkelighed

Den bio-eksistentielle Sensetik-terapi som sandhedssans-respekterende praksis

- overfor ’sandhedsrelativistiske’ og ’evidenspåståelige’ tilgange.

ved Olav Storm Jensen


Lydoptagelser fra foredraget kan findes på følgende sider:

www.sensetik.dk/olavforedragdel1forum.mp3

www.sensetik.dk/olavforedragdel2forum.mp3


Onsdag d. 4. november 

Diskursiv coaching

ved Kim Gørtz


Onsdag den 21. oktober 

"Begrebet accept"

ved Peter la Cour


Onsdag den 23. september

Kropslig eksistens - Hjertet af egenkroppen som eksistentielt center. 

ved Anders Thingmand Henriksen 


Onsdag d. 6. maj

At stå i det åbne

- eksistentiel dannelse gennem filosofisk undren og nærvær

ved Finn Thorbjørn Hansen, lektor, ph.d. 


Onsdag 22.april

RELIGIØSITETENS RATIONALITET

ved Jakob Skov Knudsen

Overheads fra foredraget:  PowerPoint-dokument2008:


Onsdag 22. oktober 

Mellemtidens Oxymoroner:   "Mellem Håb og Vemod"

- Organisationspsykologien i en eksistentiel psykologiske kontekst

Ved Vibe Strøier


Onsdag d. 17. september 2008:

"Kropsligheden som eksistentielt grundvilkår - også for den terapeutiske samtale."

ved Karsten Borg Hansen


Onsdag d. 9. april kl. 19.30:

"Fleksibilitet, forandring og frihed" 

Overheads til foredrag

med Peter Busch-Jensen


Onsdag d. 13. februar kl. 19.30:

"Hvad er der blevet af klienten som "agent" i psykoterapiforskningen?"
med Thomas Mackrill

Mandag den 12. november kl. 19.30:
"Sandhed i eksistentiel tænkning belyst med Heidegger og Sokrates."
med Søren Holm

Den 3. oktober 2007:
"En belysning af nogle grundlæggende fænomenologiske aspekter ved menneskets
oplevelse af eksistens og kontakt."
med Jørn Toustrup

Den 22. nov 2006:
"Nye tendenser i fænomenologien: Vendingen mod teologien og den empiriske forskning"
med Dan Zahavi

Den 10. maj 2006
"Eksistentialisme som integrativ psykologi"
med Henrik Skovlund.

Den 15. marts 2006:
"Personlighed, eksistens og terapi"
med Bjarne Eiholt.

Ekstra:

Den 9. november 2005:
"Hvad er lykke"
med Bjarne Jacobsen.

Den 5. oktober 2005:
"Om at håndtere dagliglivets konflikter og forsøge at fastholde en jeg-du relation"
med Kirsten Hvidtfeldt.
Overheads fra foredrag
Konflikthåndtering
Konflikttrappe
Du slog først

Den 11. maj 2005:
"Eksistentielt orienteret terapi: min gøren og væren i det terapeutiske møde"
med Ulla Giersing.

Den 13. april 2005:
"Eksistensfilosofi og psykoterapi. Sartres eksistenspsykologi og kritik af psykoanalysen"
med lektor Jacob Rendtorff.

Den 10. november 2004:
"Seksualitet og eksistens"
med Bjarne Jacobsen.

Den 22. september 2004:
"Det onde - Et menneskeligt problem"
med filosof og forfatter Peter Thielst.

Den 5. maj 2004:
"Existential psychology: New directions in theory and therapy"
med ph.d Britt-Mari Sykes, Canada.

Den 31. marts 2004:
Psychology of religion: Religious life and existential concerns in the 21st century"
med professor David Wulff, USA.

Den 30. januar 2004:
"Existential group therapy: A way of taking the 'with-world' seriously?"
med Simon du Plock, Regent's College, London.

Den 18. november 2003:
"Mellemmenneskeligheden, kontakten og den terapeutiske moral"
med cand.psych. Jette Fog.

Den 24. september 2003:
"Frankl - eksistens og religiøsitet"
med cand.theol. Mikkel Wold.

Den 14. maj 2003:
"Nærhed"
med professor, dr.med. Preben Hertoft.

Den 19. marts 2003:
"Hvad er menneskelig frihed?"
med lektor, dr. phil. Erik Schultz, Psykologisk Institut, Københavns Universitet.

Den 21. november 2002:
"Love and sexual feelings in the therapeutic relationship"
med professor, ph.d. Ernesto Spinello.

Den 18. september 2002:
"Eksistens, spiritualitet, religion"
med cand.psych. Peter la Cour.

Den 22. maj 2002, kl. 19.30:
"Eksistentiel pædagogik - når pædagogik bliver til en filosofisk praksis"
med Finn Thorbjørn Hansen, Institut for Pædagogisk Filosofi, DPU.

Den 13. marts 2002, kl. 19.30:
"Eksistens, følelse og krop"
med cand.psych. Karsten Borg Hansen.

Den 23. januar 2002, kl. 19.30:
"Kunstoplevelse og spiritualitet"
med cand.psych., dr. phil. Bjarne Sode Funch.

Den 14. november 2001, kl. 19.30, lokale 6.1.48:
"Selvet i fænomenologisk belysning"
med filosoffen, dr. phil. Dan Zahavi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Den 26. september 2001:
"Bio-eksistentiel terapi"
med mag. art. og fhv. lektor ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Olav Storm Jensen.

Efterår 2001:
Forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i København, se program fra universitetet

Den 28. februar 2001:
"Den eksistentielle tilgang til arbejdsliv"
med cand.psych. Karen Schultz

Den 19. januar 2001:
"Det fænomenologiske"
med psykolog, ph.d. Ernesto Spinello

Forår 2001:
Forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i København, se program fra universitetet

Den 1. november 2000:
"Spiritualitet"
med fhv. lektor Torsten Ingemann

Den 27. september 2000:
"Den eksistentielle tilgang"
med cand.psych. Peter la Cour.

"Hvad er Evaluering af psykoterapi"
med adjunkt, ph.d. Stig Poulsen