Medlemsskab

Forum organiseres som et netværk med mulighed for dannelse af forskellige aktivitetsgrupper. Forum ledes af en styringsgruppe. Netværket kan man blive optaget i ved at henvende sig til et styringsgruppemedlem. Forum henvender sig til psykologer, som er eksistentielt orienterede. Som netværksmedlem står man på Forums navneliste, betaler et årskontingent (p.t. 100 kr. og 50 kr. for jyder/fynboer) og modtager et nyhedsbrev. Aktivitetsgrupperne kan dannes efter behov og kan f.eks. være en teoretisk studiekreds, en seminarrække eller en erfaringsudvekslingsgruppe. Styringsgruppen tager ansvar for arrangementer, økonomi, nyhedsbrev og organisatoriske spørgsmål.

Indmeldelse kan ske ved at sende en email til info@eksistentielpsykologi.dk