Om Forum for eksistentiel psykologi og terapi.

Forum for eksistentiel psykologi og terapi

... er en dansk gruppering af psykologer og andre med interesse for de eksistentielle dimensioner i deres fag og deres arbejde.

Forums formål er at videreudvikle den eksistentielle psykologi og terapi i Danmark samt at støtte de tilknyttede fagpersoner i udviklingen af deres faglige arbejde i denne retning.

Forum udgiver et internt nyhedsbrev og arrangerer faglige aktiviteter (foredrag, workshops, studiekredse mv.)

Samarbejdsrelationer:

Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi har samarbejdsrelationer til 

Dansk Psykolog Forening

Society for Existential Analysis i London

Federation für Daseinsanalyse i Zürich.