Introduktion til foredragsrækken om Æstetik, Sanselighed og Kreative Processer

I foråret startede vi et tema om æstetik, sanselighed og forbundethed og i efteråret tager vi videre på denne undersøgelse af, hvordan vi kan forstå og arbejde med de mere æstetiske, sanselige og kunstneriske aspekter af eksistensen.

Denne interesse ser vi spirende i mange forskellige felter for tiden: I terapi, arbejde med udsatte og i psykiatrien arbejdes der med skrivegrupper og kreative processer (se fx http://www.stuffsite.org/om-os/ og https://pov.international/rewritalize-kreative-skrivegrupper-i-psykiatrien/) og i forskningen er det et ‘hot topic’. Men mange psykologer og professionelle har ikke nødvendigvis så mange begreber og forståelser for, hvad æstetiske processer kan bidrage med. Dette vil foredragsrækken gøre os klogere på.

D. 21. september vil Mads Bank, cand. psych. og ph.d., gøre os klogere på, hvordan man kan arbejde med æstetiske processer i behandlingsindsatser for unge rusmiddelbrugere. Her vil vi se på, hvordan arbejde med æstetiske processer og produkter, kan bidrage til at overskride marginalisering, skabe nye ressourcer og etablere nye fællesskaber.

D. 13. oktober vil Cecilie Ramsing, cand. pæd. pæd. psyk. og konsulent i Psykiatrien, undersøge hvordan den æstetiske fænomenologi hos Merleau-Ponty kan bidrage til at udfolde og åbne vores forståelse af menneskers tilblivelsesprocesser i en pædagogisk psykologisk tilgang til praksisser, hvor mennesker forventes at udvikle sig.

D. 28. november rundes foredragsrækken af med et oplæg om kreativ skrivning i en psykiatrisk sammenhæng fra Foreningen Kunst og Mental Sundhed. (Nærmere beskrivelse følger).

Alle foredrag foregår kl. 19-21 på CSS, Øster Farimagsgade 5, København. Det koster 30 kr. at deltage.

Foredraget 21. september vil være i lokale 2.1.12 (lokalenumre for de andre følger snarest).

Efter foredragene har vi i Forum tradition for at fortsætte samtaler, diskussioner og erfaringsudvekslinger på det lokale stamsted, Stue 11. Så sæt gerne tid af til at tage med videre, hvis det kan lade sig gøre – der er så meget, der giver endnu mere, når samtalerne flytter sig og bevæger sig rundt – også rent fysisk 🙂

Vi ses til en spændende, kreativ og sanselig række af foredrag i efteråret.

//Styregruppen, Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Introduktion til foredragsrækken om Æstetik, Sanselighed og Kreative Processer
Rul til toppen