Introduktion til efterårets foredragsrække om sorg

Når WHO’s 11. revision af diagnosemanualen ICD til næste år træder i kraft, vil også kompliceret sorg formodentlig være blandt diagnoserne.

Dette er der nogen, som glæder sig over, da de håber, det vil medføre, at en særlig gruppe mennesker kan blive mere synlige for systemet og få anerkendt deres ret til hjælp og behandling, og at sorg nu i større grad vil blive adskilt fra depression.

Andre finder det derimod betænkeligt, at sorg nu gøres til en diagnose, og at vi har fået indrettet et system, hvor ens problemer skal sættes ind i en psykopatologisk ramme, for at man kan få hjælp.

I forlængelse af dette og af forårets foredragsrække Diagnosekultur og menneskelig forskellighed, vil vi i efteråret afholde en række foredrag om sorg: Som eksistentielt vilkår, noget vi lever med versus som noget vi skal håndtere, behandles for og noget vi forventes at komme os over indenfor en bestemt tidsramme.

Både sorgen ved vores nærtståendes død – når vi mister mennesker med særlig betydning for os, mennesker vi elsker og holder af. Men også sorgen ved andre eksistentielle tab – som det at miste sig selv, miste mening, fysisk førlighed, frihed, værd, fællesskab, tillid, tro, håb, kærlighed.

Vi får besøg af psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod, psykolog og specialist i psykoterapi Helene Grau samt hospitalspræst Tom Andersen Kjær (Toms foredrag er desværre aflyst, se nedenfor for mere information).

Glæder os til at se jer!

__________________

Datoer og intro kan ses i indlæggene nedenfor (Esters og Helenes er afholdt, klik i stedet på navnene her for at læse deres introer). Alle foredragene afholdes kl 19-21 på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.18, Øster Farimagsgade 5, København K.

Entré: 30 kr. (kaffebord: 10 kr.)

__________________

Aflyst! – 25/1. Tom Andersen Kjær: At være ude af sig selv og at finde sig selv – noget om sorg i et sansefilosofisk perspektiv

Foredraget er desværre aflyst. Vi arbejder pt. på at få arrangeret et andet kvalificeret og relevant sorgforedrag i stedet. Det vil ikke kunne afholdes samme dato desværre, men så tæt på som muligt. Når der er nyt om det, vil det blive sendt ud i nyhedsbrev også.

………………………………..

Tom Kjær vil redegøre for sin forståelse af sorg i forlængelse af filosoffen og teologen Knud Ejler Løgstrups tænkning om sansningen. Udgangspunktet for foredraget er en erkendelse af, at sorg og sanselighed er tæt forbundne. Der er også gået noget forud for sorgen. Noget, der har med sanselighed, bevægelse og stemthed at gøre. I sorgen sanses livet anderledes. Det kalder på en ny forståelse af livet, der kan rumme både det, der var og det, der er. Sorgens sanselighed gør også, at sorg ikke er noget, der kan eller skal fjernes ved diverse former for intervention. Den er derimod et livsvilkår – blandt mange – i et liv, hvor sansning og forståelse spiller sammen. Tom Kjær vil dele sine overvejelser om, hvad det kan være at møde sørgende mennesker professionelt.  I forlængelse af Løgstrups kunstfilosofi inddrages kunstneriske udtryk til belysning af sorgens sanselighed og mødet mellem mennesker i sorgen.

Tom Kjær er uddannet teolog fra Københavns Universitet og arbejder som hospitalspræst.